Morski epizod zakończony

28 zdjęć w galerii
Kolejny z epizodów ćwiczenia Renegade/Sarex-22 zakładał, że w wyniku problemów technicznych, znajdujący się w rejonie Kołobrzegu okręt podwodny osiadł na dnie. Zgodnie z procedurami uruchomiona została akcja poszukiwawczo – ratownicza koordynowana przez Centrum Ratownictwa Morskiego i Lotniczego zlokalizowanego w Centrum Operacji Morskich – Dowództwie Komponentu Morskiego w Gdyni.
W działania zaangażowane były także: śmigłowiec ratowniczy Mi-14 Pł/R (LZPR nr 6 z Darłowa), jednostki pływające Marynarki Wojennej (3FO i 8FOW), Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
 
Odszukani i podjęci przez śmigłowiec ratowniczy i jednostki pływające rozbitkowie transportowani byli do Portu Wojennego Świnoujście oraz Punktu Bazowania MW w Kołobrzegu, gdzie zostali przekazani służbom medycznym.
 
Na miejscu została przeprowadzona segregacja poszkodowanych w zależności od doznanych obrażeń i sposobu dalszego udzielania pomocy – np. umieszczenia w komorze hiperbarycznej.
 
Ratowniczo-lecznicze kontenerowe zestawy hiperbaryczne tz. „Sercówki” - służą do leczenia chorób i urazów będących następstwem oddziaływania podwyższonego ciśnienia hydrostatycznego oraz do prowadzenia treningów ciśnieniowych załóg okrętów podwodnych i nurków.
 
W poszkodowanych wcielili się podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej.
 

***
 
Równolegle w Kobylej Górze, w województwie wielkopolskim, rozgrywany był kolejny epizod. Realizowane były zadania mające na celu odnalezienie miejsca katastrofy śmigłowca policyjnego, który realizował działania poszukiwawcze więźniów zbiegłych z więźniarki, która uczestniczyła w wypadku drogowym.
 
W poszukiwaniach uczestniczyły: śmigłowiec ratowniczy W-3 WA SAR (LZPR nr 8 z Powidza), dwa Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze z 12 i 16 Brygady Obrony Terytorialnej, śmigłowiec LPR, Policja, Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie Szukamy i Ratujemy oraz zespoły ratownictwa medycznego.
 
Po około 5-godzinnych działaniach odnaleziono wszystkich rozbitków. Wszystkie osoby zostały odnalezione przez naziemne zespoły poszukiwawcze i zaopatrzone przez służby medyczne.


Zdjęcia: st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek, www.wielkopolska.policja.gov.pl