Koalicyjne ćwiczenie MASCAL

10 zdjęć w galerii
W czwartek, 13 stycznia 2022 r., w bazie Al Assad w Iraku, odbyło się koalicyjne ćwiczenie MASCAL, w którym uczestniczyli polscy żołnierze.
Po zaimprowizowaniu ataku na bazę, personel medyczny znalazł się w sytuacji, w której liczba pokrzywdzonych znacznie przewyższała możliwości udzielania pomocy medycznej. Niezbędna okazała się wówczas segregacja rannych, polegająca na podzieleniu pacjentów według rodzaju i wielkości doznanych obrażeń. Ustanowiono priorytety pierwszeństwa ewakuacji tak, aby pomoc otrzymała jak największa liczba poszkodowanych.

Celem treningu była koordynacja działań personelu medycznego po wystąpieniu strat masowych.