8. rocznica utworzenia COP-DKP

12 zdjęć w galerii
W czwartek, 10 czerwca 2021 r., w Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwie Komponentu Powietrznego odbył się uroczysty apel z okazji 8. rocznicy utworzenia Centrum.
Uroczyste obchody rozpoczęły się od złożenia meldunku Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomaszowi Piotrowskiemu przez dowódcę uroczystości o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu.

Podczas uroczystości Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych wraz z Dowódcą COP-DKP gen. dyw. pil. Ireneuszem Starzyńskim wręczyli medale, wyróżnienia oraz akt mianowania. Nie zabrakło również ceremonii wręczenia przez Dowódcę DOP-DKP odznaki tytułu Zasłużony Żołnierz RP III-go stopnia, listów gratulacyjnych i Odznak Pamiątkowych Centrum.

Jako pierwszy głos zabrał Dowódca COP-DKP, który pogratulował wszystkim wyróżnionym żołnierzom i pracownikom oraz podziękował za wysiłek i zaangażowanie wszystkich przełożonych, dowódców podległych jednostek wojskowych oraz za dobrą współpracę ze środowiskiem zewnętrznym.

W swoim przemówieniu Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych podziękował wszystkim żołnierzom oraz pracownikom za bardzo dobrą i skuteczną realizację zadań oraz podkreślił: „Jestem przekonany, że w następnych latach z powodzeniem zrealizujemy stojące przed nami wyzwania i w dalszym ciągu skutecznie zapewnimy bezpieczeństwo w polskiej przestrzeni powietrznej.”
 
Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jan Śliwka, podziękował za służbę wszystkim Dowódcom COP-DKP, podkreślając, że dzięki obecnemu Dowódcy, jak i poprzednim Dowódcom Centrum, COP-DKP funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie i można stawiać je za wzór całym Siłom Powietrznym.

Zgodnie z tradycją Dowódca COP-DKP wraz z Dowódcą Operacyjnym RSZ posadzili dąb - symbol święta jednostki. Ponadto złożono wiązanki pod pomnikiem upamiętniającym powstanie Centralnego Stanowiska Dowodzenia Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz pod pomnikiem kryptologów.

Tekst i zdjęcia: COP-DKP