Przekazanie posterunku

6 zdjęć w galerii
Żołnierze III zm. Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL przekazali posterunek ONZ Libańskim Siłom Zbrojnym.
Koncepcja „UNIFIL Force Adaptation 2020” realizowana przez Dowództwo UNIFIL  zakłada reorganizację prowadzonej misji pokojowej w Republice Libańskiej.

Jednym z zadań mandatowych Dowództwa UNIFIL, wynikających z ww. dokumentu, jest rozwój i budowanie świadomości operacyjnej żołnierzy libańskich (Lebanese Armed Forces – LAF) w rejonie działania sił pokojowych UNIFIL. Celem tego działania jest zwiększenie zdolności operacyjnej żołnierzy libańskich do utrzymania bezpieczeństwa w rejonie.

Ważnym elementem stanowiącym realizację wspomnianej koncepcji było przekazanie posterunku UNP 2-45 ALFA żołnierzom armii libańskiej. Od listopada 2019 r., żołnierze polscy w ramach PKW UNIFIL pełnili służbę na tej pozycji strzegąc spokoju w strefie odpowiedzialności. Jednakże rozkazem wyższych przełożonych, w dniu 28.05.2021 r., po 18 miesiącach służby opuścili flagę ONZ oraz przekazali posterunek Libańskim Siłom Zbrojnym.

Protokół przekazania podpisali: dowódca tymczasowych sił pokojowych w Libanie Maj. Gen. Stefano Del Col, Maj. Gen. Maroun El Kabayati - reprezentant Libańskich Sił Zbrojnych oraz Pani Melva Crouch – dyrektor ds. wsparcia misji UNIFIL w ONZ. Ponadto w ceremonii uczestniczył dowódca IRISHPOLBATT Lt. Col.  Conor Bates oraz Dowódca III zmiany PKW UNIFIL ppłk Daniel Kowalewski.
 
Tekst i zdjęcia: mjr Sławomir Herbich