None

Majowe obchody w PKW

74 zdjęć w galerii
Początek maja jest dla wszystkich Polaków ważnym okresem, gdyż wtedy właśnie obchodzimy Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja.
PKW Łotwa
W tym okresie, w ramach promocji polskiej tradycji, żołnierze VIII zm. PKW Łotwa przygotowali cykl wydarzeń kulturalno-sportowych, w których udział wzięli żołnierze wszystkich kontyngentów uczestniczących w eFP Latvia.

Inauguracyjnym wydarzeniem obchodów Dnia Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja były zawody strzeleckie, w których wzięli udział żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Łotewskiej. Najlepsi strzelcy spośród uczestników misji zmierzyli się w konkurencji strzeleckiej z karabinka „Beryl”. Siedemdziesiąt siedem osób reprezentujących wszystkie pododdziały kontyngentu walczyło o zwycięstwo w klasyfikacji indywidualnej o „Puchar Dowódcy VIII zm. PKW Łotwa”. Ostatecznie zwycięstwo przypadło żołnierzowi, który uzyskał 97 pkt. Drugie miejsce zajął żołnierz uzyskując 96 pkt. Na najniższym stopniu podium stanął żołnierz zdobywając 95 pkt.
 
Podczas zawodów, które były jednocześnie strzelaniem kwalifikacyjnym na Wojskową Odznakę Strzelecką swoje wyszkolenie i umiejętności strzeleckie potwierdziło czterdziestu dziewięciu żołnierzy, którzy osiągnęli wyniki pozwalające uzyskać brązową i srebrną odznakę strzelecką. Wyróżnienia i nagrody dla zwycięzców wręczył Dowódca PKW Łotwa mjr Tomasz Dadura 3 maja podczas uroczystego apelu.
 
Kolejnym wydarzeniem promującym polską tradycję wśród żołnierzy eFP BG Latvia były obchody Dnia Flagi. Tego dnia żołnierze z Narodowego Elementy Wsparcia Polskiego Kontyngentu Wojskowego przygotowali piknik. W trakcie tego wyjątkowego wydarzenia wszyscy żołnierze eFP BG Latvia mieli możliwość skosztowania tradycyjnych polskich potraw przygotowanych przez polskich kucharzy oraz zapoznania się z bogatą historią oręża polskiego jak również historią i tradycjami regionów Polski, z których pochodzą poszczególne pododdziały kontyngentu.
 
Cykl przedsięwzięć z okazji majowych świąt zakończyły uroczystości w dniu 3 maja.  Dzień ten rozpoczął się mszą świętą w intencji Ojczyzny celebrowaną w kaplicy w bazie Adazi. Mszy przewodniczył ksiądz kapelan Polskiego Kontyngentu Wojskowego.
 
Kulminacją obchodów majowych świąt był uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja na placu apelowym w Bazie Adazi. W uroczystej zbiórce wzięli udział żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego oraz zaproszeni goście z eFP BG Latvia. Dowódca kontyngentu mjr Tomasz Dadura w trakcie swojego przemówienia podkreślił bezprecedensowe znaczenie polskiej konstytucji z 1791 roku jako pierwszej w Europie i drugiej na świecie nowoczesnej ustawy regulującej porządek prawny w państwie. Podkreślił, iż dokument przyjęty przez Sejm Rzeczypospolitej w dniu 3 maja wiązał się z nadzieją na umocnienie Polski na arenie międzynarodowej, dawała szansę na przeprowadzenie koniecznych reform regulujących ustrój państwa, a także gwarantować miał niezależność polityczną od zagrażających Polsce sąsiadów.
 
Podczas uroczystość odczytano Apel Pamięci, po którym została oddana salwa honorowa. Kompania honorowa została wystawiona przez polskich czołgistów oraz żołnierzy wchodzących w skład Narodowego Elementu Wsparcia. Wszystkie wydarzenia związane z obchodami świąt majowych realizowane były pod patronatem Dowódcy PKW Łotwa.
 
Tekst: ppor. Jakub Karwowski
Zdjęcia: st. chor. szt. Krzysztof Łukaszewicz
 

PKW KFOR
W miniony weekend żołnierze XLIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie uroczyście obchodzili majowe święta: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Konstytucji 3 Maja.

Z tej okazji, na placu apelowym w Camp Novo Selo, zorganizowano uroczystą zbiórkę, podczas której w asyście kompanii honorowej Flagę Rzeczypospolitej Polskiej wciągnięto na maszt. Dowódca kontyngentu ppłk Jacek Kafka w swoim przemówieniu powiedział: „Nasze symbole narodowe zobowiązują nas do dbania o honor żołnierza podczas wykonywania zadań służbowych i godnego reprezentowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i poza jego granicami, oddając należny szacunek naszej biało - czerwonej fladze".  Nawiązał także do historycznych dat związanych z obchodzonymi świętami.

 W czasie uroczystości odczytano rozkaz okolicznościowy oraz wręczono wyróżnienia najbardziej zasłużonym żołnierzom. Dowódca podziękował za zaangażowanie oraz wykonywaną pracę w ramach PKW KFOR. Dla żołnierzy, oprócz wyróżnień, to właśnie słowa uznania dowódcy są najważniejsze. Świadomość, że wysiłek i praca są zauważalne ma duże znaczenie dla każdego żołnierza i pracownika ron.

Tekst: kpt. Anita Skowron
Zdjęcia: sierż. Marcin Trzaska


PKW IRINI
W dniach 2–3 maja żołnierze III zmiany PKW IRINI wzięli udział w obchodach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Konstytucji 3 Maja.

Obchody Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja w PKW IRINI w Republice Włoskiej rozpoczęła uroczysta zbiórka z udziałem asysty honorowej, podczas której przypomniano historię i tradycję obchodzonych świąt narodowych.

W swoim przemówieniu dowódca kontyngentu kmdr ppor. pil. Mirosław Jaros, podkreślił: „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej kierują naszą uwagę na to, co w życiu żołnierza jest najważniejsze i najcenniejsze – na zasady: wolność, równość i braterstwo oraz umiłowanie Ojczyzny. Łączy je wspólne dobro – Ojczyzna i jej symbole”. Następnie odczytane zostały rozkazy okolicznościowe, a Dowódca PKW wręczył żołnierzom wyróżnienia. Była to również okazja, aby podziękować żołnierzom, którzy uzyskali w tych dniach nalot życiowy w ilości 500 i 2000. Oprócz upominków żołnierze zostali obdarowani gromkimi brawami.

Kolejnym elementem obchodów była mszą święta w intencji Ojczyzny, którą celebrował kapelan kontyngentu. W czasie kazania nawiązał on do patriotycznej roli kościoła oraz symboli narodowych w życiu społecznym narodu na przestrzeni dziejów. Następnie żołnierze kontyngentu  wzięli udział w  okolicznościowym biegu z narodowymi barwami na dystansie 2 km.

Po zakończonym biegu odśpiewano hymn państwowy, po którym żołnierze kontyngentu oraz zaproszeni goście, zgromadzili się na uroczystym poczęstunku.

W dniu 3 maja delegacja PKW IRINI złożyła również wiązankę kwiatów na grobie kpt. pil. Władysława Dreckiego, pilota legendarnego Polish Fighting Team, który zginął i został pochowany na brytyjskim cmentarzu wojennym. Kpt. pil. Władysław Drecki zginął 13 września 1943 roku podczas startu z lotniska Milazzo na Sycylii na lot bojowy w rejon Neapolu.

Tekst: kpt. Andrzej Nowakowski
Zdjęcia: st. chor. sztab. Piotr Skalski


PKW Turcja
W poniedziałek,  3 maja 2021 r., żołnierze PKW Turcja wzięli udział w uroczystej zbiórce z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od przyjęcia meldunku przez zastępcę dowódcy PKW Turcja kmdr. por. Adama Ściechowicza. Następnie podniesiono na maszt flagę państwową oraz odegrano hymn państwowy. W dalszej części zbiórki odczytany został rozkaz o wyróżnieniu żołnierzy, którzy wnieśli największy wkład w organizację funkcjonowania kontyngentu, bez czego realizacja zadań mandatowych byłaby niemożliwa. Kolejno głos zabrał zastępca dowódcy, który w swoim przemówieniu podkreślił, że poczucie tożsamości narodowej, szczególnie widoczne wśród żołnierzy Wojska Polskiego, prezentujemy w codziennej służbie dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. A duma z bycia Polakiem, przywiązanie do munduru i powiewająca na wietrze biało-czerwona flaga, to przejawy szacunku do tradycji i bohaterskich czynów naszych przodków.     

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest nierozerwalnie połączone z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też 2 maja każdego roku nasza flaga nie tylko w Polsce, ale wszędzie tam gdzie są Polacy, jest symbolem łączącym i jednoczącym naszych rodaków, stanowiąc widoczny obraz naszej przynależności narodowej. W związku z rozpoczęciem działalności kontyngentu w ramach natowskiej misji TAMT polska flaga po raz pierwszy w historii zawisła na maszcie w bazie lotniczej INCIRLIK w Turcji.

Tekst i zdjecia: kpt. Łukasz Pawlik


PKW Rumunia
Święta majowe w kontyngencie były obchodzone na różnych kierunkach. Weekend majowy zaczął się wyjazdem na Bukowinę, gdzie wraz z Polonią obchodzono Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi, które przypadają 2 maja.

Wizyta była okazją do spotkania się z posłem i jednocześnie prezesem Związku Polaków w Rumunii Panem Ghervazen Longher, który zorganizował spotkanie z miejscową Polonią.

2 maja rozpoczął się mszą świętą w Pojanie Mikuli, którą poprowadził ks. ppor. Piotr Antonik w asyście ks. Stanisława Kucharka, który jest proboszczem parafii w Nowym Sołońcu. Po nabożeństwie dowódca kontyngentu odczytał list Ministra Spraw Zagranicznych, w którym minister Zbigniew Rau podkreślił, że Polonia i Polacy za granicą to najważniejszy partner umożliwiający kształtowanie pozytywnego wizerunku naszego kraju.

Występ zespołu „Mała Pojana” z Pojany Mikuli był zakończeniem uroczystości i początkiem drogi powrotnej do Krajowej tak, aby 3 maja obchodzić wraz z całym kontyngentem, na którym dowódca wręczył medale pamiątkowe VIII zmiany PKW Rumunia. Uroczysta zbiórka była również okazją do udekorowania dotychczasowych zwycięzców w zawodach sportowych organizowanych w kontyngencie. Całości uroczystości dopełniła defilada pododdziałów. 

Tekst i zdjęcia: st. szer. Michał Wilk


PKW UNIFIL
W niedzielę, 2 maja 2021 roku, w libańskiej bazie Camp Shamrock, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Flagi oraz 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Swoją obecnością, uroczystą zbiórę żolnierzy PKW UNIFIL, zaszczycił Attaché Wojskowy RP w Libanie płk Dariusz Piłat. Jednym z elementów uroczystości było wręczenie wyróżniającym się żołnierzom listów  gratulacyjnych.

W swoim przemówieniu dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego ppłk Daniel Kowalewski powiedział: „Choć daleko od domu, od Polski, nasza flaga prezentuje się pięknie. Może właśnie tutaj w Libanie, podczas misji pokojowej pod egidą Organizacji Naodów Zjednoczonych jeszcze piękniej – bo jest jedyna”.

Następnie w siedzibie dowództwa UNIFIL w Naqurze, przy obelisku upamiętniającym polskich żołnierzy zmarłych i poległych w trakcie pełnienia służby w ramach misji pokojowej w Republice Libańskiej, żołnierze III zmiany PKW UNIFIL wystawili posterunek honorowy, a delegacja żołnierzy, z dowódcą na czele, złożyła biało-czerwoną wiązankę kwiatów.


Tekst: mjr Sławomir Herbich
Zdjęcia: st. szer. Piotr Petryk

 
PKW Irak
W poniedziałek, 3 maja 2021 r., w bazie Al Asad Air Base, podczas uroczystej zbiórki, żołnierze i pracownicy IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego uczcili Dzień Flagi oraz 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Obchody rozpoczęto mszą św. w intencji Ojczyzny. W czasie kazania kapelan kontyngentu nawiązał do patriotycznej roli kościoła oraz symboli narodowych w życiu społecznym narodu na przestrzeni dziejów.

W trakcie uroczystej zbiórki żołnierzy polskich swoją obecnością zaszczycili: Ambasador RP w Iraku Pan Marcin Kubiak wraz z Attache, jak również Dowódca Bazy Irackich Sił Powietrznych Al. Asad, Zastępca Dowódcy misji OIR generał brygady Richard Bell, Attache Obrony RP w Iraku oraz przedstawiciele wszystkich wojsk sojuszniczych stacjonujących na co dzień w bazie Al Asad Air Base.

W ramach obchodów zostały odczytane rozkazy Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy PKW i Kapituły do Spraw Odznaczeń o wyróżnieniach  żołnierzy i nadaniu medalu pamiątkowego OIR-NMI PKW Irak. Następnie dowódca kontyngentu wręczył listy gratulacyjne oraz medale pamiątkowe.

W sposób szczególny Kapituła wyróżniła medalem pamiątkowym Pana Ambasadora RP w Iraku, Dowódcę bazy Al Asad, Dowódcę lotniczej grupy ekspedycyjnej w Al Asad oraz Szefa Sztabu NMI.

Dowódca PKW podczas swojego przemówienia wyraził słowa uznania dla działalności i postaw polskich żołnierzy ich owocnej współpracy oraz nawiązał do bogatej historii naszego kraju związanej z wydarzeniami 3 maja 1791 r.

W godzinach popołudniowych zorganizowano bieg z udziałem żołnierzy polskich oraz koalicyjnych z okazji Święta Flagi oraz Święta Konstytucji 3 Maja.

 
Tekst i zdjęcia: kpt. Jarosław Sycha


PKW Afganistan
Święta majowe są szczególnym czasem dla polskich obywateli. A jeszcze bardziej wyjątkowo są przeżywane na afgańskiej ziemi z dala od domu i bliskich, ale w nieodłącznym towarzystwie barw narodowych, noszonych dumnie na polskim mundurze i eksponowanych w bazach, gdzie stacjonują polscy żołnierze.

2 i 3 maja w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie odbyły się uroczyste zbiórki, mające na celu uroczyste uczczenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej oraz Konstytucji 3 Maja. Dzień Flagi RP stanowi dla nas stosunkowo niedługą tradycję. Został ustanowiony przez Sejm w 2004 r. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Długa jest tradycja formowania się barw narodowych, jak długa jest historia bytu państwowego Polaków. Różne były dzieje naszego państwa, często bardzo trudne. Jednakże zawsze i niezmiennie walczącym w niełatwej walce o wolność i niepodległość, towarzyszyły dwa szczególne kolory - biel i czerwień. Nasze barwy narodowe były obecne w wielu kulminacyjnych momentach dla dziejów RP.

Pod takimi flagami walczyli powstańcy wielopolscy i uczestnicy walk o granice w 1919 roku. To pod sztandarami w tych barwach szli obrońcy wolności i dumni zwycięzcy Bitwy Warszawskiej w sierpniu 1920 roku, Orlęta Lwowscy i wszyscy uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej. Przez 20 niemalże lat polska flaga powiewała dumnie nie tylko nad Warszawą, Krakowem czy Poznaniem, ale także nad Wilnem, Grodnem i Lwowem. Pod tymi kolorami na sztandarach stawali do walki żołnierze Września i Października 1939 roku, z takimi barwami ukrytymi w małych kalendarzykach czy kołnierzach koszul szli do niewoli niemieckiej czy sowieckiej. Z biało-czerwonymi szachownicami startowali do zwycięskich walk polscy lotnicy nad Londyn w 1940 roku. Pod polskimi banderami wychodzili w morze nasi marynarze i z polskimi flagami oraz sztandarami szli do walki wszyscy żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Duma z bycia Polakiem dawała siłę do walki partyzantom tak wielu konspiracyjnych formacji na terenie okupowanego kraju. Biało-czerwona flaga powiewała nad gettem warszawskim w czasie powstania. Biało-czerwone opaski do dzisiejszego dnia noszone przez weteranów – uczestników kojarzą nam się z powstańcami warszawskimi 1944 roku.

Nie mieli szansy na biało-czerwone barwy na swej trumnie mordowani skrycie i zakopywani potajemnie żołnierze podziemia niepodległościowego – dopiero od niedawna spłacamy ten dług jako naród zwracając ich świadomości społecznej i okrywając ich trumny flagą Ojczyzny, dla której poświęcili swe życie.

Z flagami narodowymi szli w bój bez broni, ale z siłą ducha wszyscy, którzy podjęli zmagania o wolną Polskę. Dzisiaj my korzystamy z daru wolności i niepodległości, który jest efektem zmagań poprzednich pokoleń.

Biało-czerwona flaga towarzyszy wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego poza granicami kraju, w każdej chwili na rękawach munduru a w momentach szczególnych jako sztandar. Towarzyszyła także i tym naszym kolegom, którzy z teatrów działań wyruszali w ostatnią drogę do Polski z ziemi afgańskiej - czterdziestu czterem poległym…

Zbiórka z okazji Dnia Konstytucji 3 Maja była również wyjątkową. 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja przypomina nam o tym, że to właśnie polska Konstytucja stanowiła pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną ustawę zasadniczą. Każda kolejna rocznica tegoż wydarzenia jest dla nas przyczynkiem do pogłębionej refleksji nad sytuacją naszej Ojczyzny, odpowiedzialnością indywidualną każdego z nas za działanie dla dobra wspólnego – PRO PUBLICO BONO – oraz osobistym nastawieniem do służby zarówno w wymiarze ogólnie podejmowanych działań, jak i wewnętrznego nastawienia dla dokonywania codziennych życiowych wyborów.

W tym dniu zbiórka żołnierzy stanowiła również okazję do uroczystego wręczenia medali pamiątkowych i dyplomów, a także wyróżnień. W tych podniosłych chwilach towarzyszyli nam koalicjanci, którzy stacjonują na co dzień w bazie Bagram.

„Bądźmy dumni z naszych dokonań w historii, z naszych osiągnięć i sukcesów, a zwycięstwa – nawet niecenione - naszych poprzedników przekujmy na radość i szczęście współczesnych Polaków” - tak swoje wystąpienie podsumował dowódca XIII zmiany PKW Afganistan płk Paweł PYTKO, zwracając się do zebranych żołnierzy kontyngentu.

Dzisiaj my współcześni Polacy – często różni pod względem przekonań, światopoglądu, wyznania czy pozycji społecznej – przejmujemy to dziedzictwo i mamy coś, co pomimo różnic jednoczy nas wszystkich – to dźwięk „Mazurka Dąbrowskiego” i biało – czerwona flaga. Gdziekolwiek ją zobaczymy i usłyszymy dźwięk hymnu narodowego, serce największego nawet  twardziela przeszyje dreszcz pozytywnej emocji i wzruszenia. Dopóki tak będzie, dopóty możemy być spokojni o nasz osobisty patriotyzm.

 
Tekst: kpt. Monika Wywiórka, ks. por. Błażej Woszczek
Zdjęcia: Aleksandra Barałkiewicz, kpt. Monika Wywiórka