None

„Sojusznicy. Polska - Rumunia. 1918-1939”

15 zdjęć w galerii
22 kwietnia 2021 roku w Pałacu Parlamentu w Bukareszcie odbył się wernisaż wystawy „Sojusznicy. Polska - Rumunia. 1918-1939”, dokumentującej historię stosunków dyplomatycznych i współpracy wojskowej Polski i Rumunii w okresie 20-lecia międzywojennego.
Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 roku, Rzeczpospolita Polska w ogniu walk kształtowała zarówno swoje granice, jak i budowała relacje międzynarodowe. Królestwo Rumunii, graniczące z wrogą obu krajom bolszewicką Rosją, było sojusznikiem o znaczeniu strategicznym, także w aspekcie tranzytu do Polski materiału wojennego z portów nad Morzem Czarnym. Oficjalne nawiązanie stosunków dyplomatycznych nastąpiło w czerwcu 1919 roku, zaś w 1921 roku podpisano „Konwencję o przymierzu odpornem między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji”, obowiązującą aż do wybuchu II wojny światowej.

Z okazji setnej rocznicy tego wydarzenia Instytut Polski przy współpracy z Ambasadą Polską zaprezentował wystawę w Pałacu Parlamentu w Bukareszcie, której autorem jest Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W wernisażu wzięli udział: minister spraw zagranicznych RP pan Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych Rumunii pan Bogdan Aurescu, a także wiceprzewodniczący komisji spraw zagranicznych rumuńskiego parlamentu pan Ben-Oni Ardelean, dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii mjr Michał Antosiewicz oraz attaché obrony RP w Rumunii płk Jerzy Jankowski, który w swoim wystąpieniu przybliżył wystawę i podkreślił jak dobre relacje łączyły wówczas odradzającą się Rzeczpospolitą z Królestwem Rumunii.

- Józef Piłsudski dbał o to, aby stosunki polsko-rumuńskie wyglądały jak najlepiej. Wyrazem tej sympatii były aż cztery jego wizyty w Rumunii. Marszałek stwierdził nawet, iż „między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym istnieje właściwie jeden naród, tylko pod dwoma sztandarami”, że jest tak wiele cech wspólnych łączących oba te narody, że możemy mówić o jednej nacji. To chyba najpiękniejsze sformułowanie, które Piłsudski wypowiedział o jakimkolwiek innym państwie niż Polska. – zaznaczył attaché obrony RP w Rumunii.

Głos zabrał również minister spraw zagranicznych, który słowami - „Mimo że sojusz nie został wypróbowany w boju, przyjaźń przetrwała próbę czasu” - chciał podkreślić relacje jakie łączą oba narody.

Wystawa zostanie zaprezentowana w różnych regionach Rumunii, tak aby mogła dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.
 
Tekst i zdjęcia: st. szer. Michał Wilk