Święto Wojsk Inżynieryjnych w PKW Irak

7 zdjęć w galerii
W piątek, 16 kwietnia 2021 roku, w bazie Al Asad, pluton inżynieryjny z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów wchodzący w skład IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku obchodził Święto Wojsk Inżynieryjnych.
Święto Wojsk Inżynieryjnych zostało ustanowione na cześć sforsowania Odry i Nysy Łużyckiej 16 kwietnia 1945 roku. Z tej okazji dwa dni wcześniej zorganizowane zostały zawody użyteczno-bojowe drużyn inżynieryjnych na arenie międzynarodowej. W zawodach brali udział żołnierze z Danii, Polski oraz Stanów Zjednoczonych. Podczas obchodów odbyła się ceremonia wręczenia nagród za udział w zawodach. Ponadto żołnierze plutonu inżynieryjnego zostali wyróżnieni medalami pamiątkowymi przez dowódcę IX zmiany PKW Irak.

Na teatrze, głównym zadaniem plutonu inżynieryjnego jest podnoszenie bezpieczeństwa w bazie poprzez budowę schronów, stanowisk ogniowych, wykonywanie prac spawalniczych, napraw sprzętu oraz rozbudowę inżynieryjną bazy w oparciu o system Hesco-Bastion.

Tekst i zdjęcia: kpt. Jarosław Sycha