None

DYSKUSJA Z CEPA

2 zdjęć w galerii
Dyskusja z Center for European Policy Analysis (CEPA) na temat bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego.
W czwartek, 8 kwietnia 2021 r., w formule VTC, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski wraz z kluczowym personelem DO RSZ wziął udział w spotkaniu z ekspertami na temat kwestii bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego i Państw Nordyckich.

Podczas telekonferencji poruszono kwestie związane z oceną zagrożeń państw basenu Morza Bałtyckiego i Skandynawii, co pozwoliło na otwartą wymianę poglądów i służyło zbudowaniu wspólnej świadomości sytuacyjnej.

Dowódca Operacyjny RSZ podkreślił, że Siły Zbrojne RP czują się współodpowiedzialne za sytuację w regionie oraz za bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Zaznaczył fakt bardzo dobrze układającej się współpracy na poziomie operacyjnym z Litwą, Łotwą i Estonią, krajami wschodzącymi w skład Grupy Wyszechradzkiej oraz Rumunią i Ukrainą. Stwierdził także, że kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa w rejonie Morza Bałtyckiego ma współpraca z Szwecją i Finlandią.  

Gen. broni Piotrowski uwypuklił również fakt bardzo dobrych i wciąż pogłębiających się relacji z USA, o czym świadczy obecność wojsk amerykańskich na terytorium polski i zacieśniająca się współpraca DO RSZ z Dowództwem V Korpusu.

Podczas spotkania przedyskutowano kwestie percepcji na pojawiające się zagrożenia o charakterze hybrydowym, jak również możliwości i konieczność zacieśniania wielodomenowej współpracy. 


Zdjęcia: sierż. Piotr Gubernat