None

Spotkanie dowódców

4 zdjęć w galerii
W ostatnich dniach marca 2021 br., w bazie UNION III w Bagdadzie, dowódca IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku pułkownik Mirosław Bodnar spotkał się z dowódcami misji NATO – Mission in Iraq oraz Operation Inherent Resolve.
W czasie spotkania z dowódcą NMI gen. broni Perem Pugholmem Olsenem, został omówiony proces zmian wynikających ze zwiększenia zaangażowania NATO w ramach misji NMI zgodnie z decyzją Ministrów Obrony Narodowej NATO. Generał Olsen podziękował za zaangażowanie i wsparcie jakie Polski Kontyngent Wojskowy realizuje na rzecz realizacji zadań i wypełniania misji zgodnie z mandatem NMI.

Spotkanie z dowódcą misji CJTF-OIR gen. broni Paulem Calvertem oraz jego zastępcą ds. strategicznych gen. dyw. Kevinem Copsey'em było okazją do dyskusji na temat aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Dowódca OIR podziękował za aktywny udział żołnierzy polskich w budowaniu pokoju na Bliskim Wschodzie. W dyskusji poruszono również aspekty aktualnej sytuacji w Iraku, w tym przygotowań do wyborów parlamentarnych, które powinny nastąpić pod koniec 2021 roku.

W ramach wizyty w bazie UNION III w Bagdadzie, dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku spotkał się również z Szefem Sztabu NATO – Mission Iraq (NMI) płk. Rafaelem Matillą. Na spotkaniu z Szefem Sztabu NMI, który jednocześnie jest Starszym Oficerem Narodowym Hiszpanii, została omówiona współpraca pomiędzy kontyngentami Polski i Hiszpanii. Pułkownik Matilla podziękował za wsparcie i współpracę realizowaną na wysokim poziomie. W trakcie spotkania Dowódca PKW przekazał na ręce płk. Matilla, który jest Dyrektorem Biblioteki Wojskowej w Barcelonie, pozycje biblioteczne przekazane z Centrum Operacyjnego MON o tematyce Polski i jej historii.
 
Tekst i zdjęcia: kpt. Jarosław Sycha