None

Pomoc humanitarna w Libanie

3 zdjęć w galerii
Zespół Engagement w ramach zadań mandatowych wspiera środowisko cywilne w rejonie odpowiedzialności Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL, poprzez organizację i dystrybucję pomocy humanitarnej, według potrzeb ludności ze środowiska cywilnego.
Aktualny kryzys gospodarczy w Republice Libańskiej, który spotęgowała pandemia COVID-19, jak również niestabilny kurs funta libańskiego w stosunku do dolara, negatywnie odbiły się na sytuacji ekonomicznej kraju oraz pogłębianie się ubóstwa lokalnej ludności.

Zespół Engagement w ramach zadań mandatowych wspiera środowisko cywilne w rejonie odpowiedzialności Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL, poprzez organizację i dystrybucję pomocy humanitarnej, według potrzeb ludności ze środowiska cywilnego.

W ramach współpracy IrishPolBatt, Engagement Team wraz z irlandzkim i polskim zespołem CIMIC, przekazał artykuły medyczne do zapobiegania zakażeń wirusem COVID-19, które zostały zakupione z budżetu irlandzkiego. Artykuły higieniczne, które PKW UNIFIL otrzymał od Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego zostaną przekazane do miejscowości Ayn Ibil. Ponadto, dystrybucja artykułów medycznych odbyła się w Aytarun, Marun Ar Ras, Hanin, At Tiri oraz Kunin. W przekazaniu pomocy humanitarnej w miejscowości Kunin, wziął udział Dowódca PKW UNIFIL ppłk Daniel Kowalewski.

„Pomoc medyczna dystrybuowana przez UNIFIL jest bardzo potrzebna, zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Dzięki dużemu zaangażowaniu polskich i irlandzkich żołnierzy, możemy wspierać ludność cywilną w tym trudnym czasie.” – podkreślił dowódca PKW UNIFIL ppłk Daniel Kowalewski.
 
Tekst i zdjęcia: PKW UNIFIL