None

Pamiętamy i dziękujemy

16 zdjęć w galerii
1 marca 2021 roku, w Polskich Kontyngentach Wojskowych, żołnierze oddali hołd Żołnierzom Wyklętym.
PKW IRAK
 
W poniedziałek, 1 marca 2021 r. w bazie Al Asad Air Base w czasie uroczystego apelu żołnierze oraz pracownicy Resortu Obrony Narodowej uczcili pamięć "Żołnierzy Wyklętych" zamordowanych i poległych w walce o wolną Polskę.

Uroczysty apel rozpoczęto od podniesienia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej na maszt i odegrania Hasła Wojska Polskiego.

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" głos zabrał Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego, który w swoim wystąpieniu nawiązał do historycznych dokonań "Żołnierzy Wyklętych", którzy toczyli walkę z nowym powojennym porządkiem komunistycznym. W dalszej części uroczystości delegacja na czele z dowódcą PKW zapaliła symboliczny znicz przed tablicą upamiętniającą żołnierzy podziemia niepodległościowego przetrzymywanych i torturowanych w budynku Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1945-1956.

Punktem kulminacyjnym uroczystego apelu było wręczenie żołnierzom, pracownikom RON medali pamiątkowych oraz listów gratulacyjnych za trud i poświęcenie w czasie realizacji zadań mandatowych.
 
PKW IRINI
 
W Republice Włoskiej na Sycylii żołnierze III zmiany PKW IRINI uczcili Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" podczas uroczystej zbiórki. Przypomniano genezę uchwalenia ustawy ustanawiającej 1 marca Narodowym Dniem "Żołnierzy Wyklętych". Następnie w kaplicy kontyngentu odprawiona została msza święta, której przewodniczył kapelan kontyngentu.

Kulminacyjnym momentem było zapalenie iluminacji na placu apelowym oraz odczytanie apelu pamięci.
 
PKW RUMUNIA
 
Dzień 1 marca w PKW Rumunia był wyjątkowy z kilku względów, ponieważ, był to nie tylko dzień pamięci o "Żołnierzach Wyklętych", ale także termin wyjazdu na ćwiczenie poligonowe, które w najbliższych dniach odbędzie się na poligonie w Cincu.

We wczesnych godzinach porannych, w koszarach 26.bp, na uroczystej zbiórce zebrali się żołnierze wyjeżdżający na poligon. Zbiórkę rozpoczęto przemówieniem okolicznościowym upamiętniającym "Żołnierzy Wyklętych", po czym kapelan PKW odmówił modlitwę. Po zakończeniu uroczystości, żołnierze przemieścili się do rejonu ćwiczeń.

Zbiórka była również okazją do gratulacji, jakie dowódca kontyngentu, mjr Michał Antosiewicz złożył na ręce trzech żołnierzy, którzy po zauważeniu na przystanku autobusowym nieprzytomnego człowieka udzielili pierwszej pomocy, a następnie wezwali pogotowie ratunkowe.

PKW EUFOR ALTHEA

Od 2011 r. obchodzimy dzień 1 marca jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

1 marca jest datą symboliczną, która nawiązuje do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce, Franciszku Błażeju, Józefie Batorym i Karolu Chmielu.

Z tej okazji w Bazie CAMP BUTMIR w dniu 2 marca odbyła się uroczysta zbiórka. Podczas apelu swoje przemówienie wygłosił Dowódca XX zmiany PKW EUFOR - ppłk Tomasz Kocikowski. Dowódca XX zmiany podkreślił, iż "jako święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny." Uroczystość była także okazją do wręczenia listów gratulacyjnych za wzorowe wykonywanie zadań służbowych.

PKW AFGANISTAN

Poniedziałkowy poranek dla żołnierzy w bazie Bagram rozpoczął się mszą świętą zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Na zakończenie mszy świętej Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego płk Paweł Pytko zapalił symboliczny znicz pod tablicą – memoriałem upamiętniającym „Żołnierzy Wyklętych”. Następnie ksiądz kapelan odmówił modlitwę w intencji poległych o wolność i niepodległość Ojczyzny.

Kluczowym elementem obchodów była uroczysta zbiórka, która z zachowaniem wszelakich obostrzeń związanych z COVID-19, stanowiła możliwość, by uczcić pamięć o „Żołnierzach Niezłomnych”, a jednocześnie przedstawić fragment polskiej historii przedstawicielom wojsk koalicji.

Po wprowadzeniu na plac apelowy PMC (Polish Military Compound) Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, dowódca uroczystości złożył meldunek Dowódcy PKW o gotowości do uroczystego apelu. Tego dnia oprócz podniesienia flagi państwowej na maszt, został podniesiony również proporzec 10 Brygady Kawalerii Pancernej, odpowiedzialnej za formowanie XIII zmiany PKW, który będzie powiewał nad PMC podczas trwania całej zmiany. W przemówieniu Dowódca Kontyngentu nawiązał do historii „Żołnierzy Wyklętych”: „Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Żołnierze Wyklęci, którzy po 1945 roku walczyli z komunistycznymi władzami, ustanowionymi przez Związek Radziecki, traktowali służbę wojskową jako coś, co zobowiązuje do końca życia.”

Uroczystość zwieńczył Apel Pamięci: „Stajemy dziś do uroczystego Apelu Pamięci w bazie Bagram, aby oddać hołd Niezłomnym Żołnierzom Wyklętym, bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego przeciwstawiali się sowieckiej okupacji i narzuconemu komunistycznemu reżimowi....

W tym szczególnym dniu Dowódca PKW również zapalił znicz pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy poległych w Afganistanie, po czym wybrzmiał sygnał „Śpij kolego”. Następnie została odegrana Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Uroczystość zakończyło odprowadzenie Flagi Państwowej na drzewcu i meldunek złożony przed Dowódcę uroczystości o zakończeniu zbiórki.
 

Cześć i chwała bohaterom!
 

Teksty i zdjęcia: archiwum Polskich Kontyngentów Wojskowych