None

Szkolenie ogniowe PKW Rumunia

9 zdjęć w galerii
W poniedziałek, 22 lutego 2021 r., VIII zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii rozpoczęła cykl szkoleń ogniowych. Piechota prowadziła ogień do celów stałych i ukazujących się na przykoszarowej strzelnicy Balta Verde.
Zajęcia wizytował dowódca kontyngentu mjr Michał Antosiewicz, oceniając zarówno obiekt szkoleniowy, jak i samo przedsięwzięcie będące wstępem do zbliżającego się szkolenia poligonowego.

Tekst i zdjęcia: PKW Rumunia