None

Wyróżnienia od Biskupa Polowego Wojska Polskiego w PKW Afganistan

8 zdjęć w galerii
W dniu 6 stycznia br. o godz. 10.00 w Polskim Kontyngencie Wojskowym w bazie Bagram w Afganistanie, odbyła się msza z okazji Święta Objawienia Pańskiego, a po niej uroczystość wręczenia medali i listów dla dowódcy, żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej.
W Święto Trzech Króli, po mszy świętej, została poświęcona i odsłonięta pamiątkowa tablica zawierająca polską flagę narodową, która powiewała nad bazą w Bagram w Afganistanie podczas XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

Po ceremonii odsłonięcia tablicy głos zabrał kapelan PKW Afganistan, który zwracając się do obecnych w kaplicy wiernych powiedział: ”Nasza misja jeszcze się nie kończy, ale pozwólcie, że już dzisiaj złożę Wam podziękowanie od Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. Józefa Guzdka za Wasze świadectwo patriotyzmu, wiary oraz Waszą pomoc w organizację uroczystości tych wojskowych i kościelnych, a także codzienną posługę przy ołtarzu. Szczególnie dziękuję dowódcy płk. Danielowi Butrynowi za okazywaną serdeczność i zrozumienie dla roli i zadań kapelana w kontyngencie”.

Po przemówieniu ksiądz uhonorował dowódcę, żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej medalami: W służbie Bogu i Ojczyźnie, Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki oraz listami od Biskupa Polowego Wojska Polskiego.

Na zakończenie życzył wszystkim wyróżnionym, aby ich codzienna służba przepełniona była najwyższymi wartościami jakimi są Bóg, Honor i Ojczyzna. Przekazał także życzenia od Biskupa Polowego dla wszystkich żołnierzy PKW i ich rodzin.
 
Tekst: mjr Paweł Kierach
Zdjęcia: Pani Aleksandra Barałkiewicz