Przekazanie obowiązków Dowódcy COLąd-DKL

15 zdjęć w galerii
W dniu 18 grudnia 2020 r., w Centrum Operacji Lądowych - Dowództwie Komponentu Lądowego (COLąd - DKL), odbyła się ceremonia  przekazania obowiązków Dowódcy COLąd-DKL. W uroczystości wziął udział Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski.
Uroczysta zbiórka, ze względu na panującą pandemię miała ograniczony charakter. Dowódca COLąd – DKL gen. dyw. dr Sławomir Kowalski  powitał zgromadzonych w auli oraz uczestniczących w uroczystości za pomocą wideokonferencji gości, między innymi: reprezentującego Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Zastępcę Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. dyw. Andrzeja Reudowicza, który przekazał list w imieniu Pana Prezydenta oraz Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę. Obecna była także kierownicza kadra Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wraz z Dowódcami Komponentów: Morskiego oraz Powietrznego.

List Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka odczytał Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski, który następnie zwrócił się do zdającego obowiązki Dowódcy COLąd-DKL gen. dyw. dr. Sławomira Kowalskiego: „Szanowny Panie Generale, w związku z zakończeniem długoletniej służby wojskowej i przejściem na emeryturę, składam Panu Generałowi wyrazy uznania za trud włożony w realizację wymagających zadań w służbie naszej Ojczyźnie, a także wkład w dzieło umacniania Sił Zbrojnych. Przyznane odznaczenia i awanse są świadectwem poświecenia i Pana ciężkiej pracy, która cechowała się solidnością, obowiązkowością i lojalnością. Wyrażam głębokie przekonanie, iż stanowisko Dowódcy Centrum Operacji Lądowych – Dowódcy Komponentu Lądowego  jest świadectwem dobrze wypełnionej misji”. 

Następnie odbyła się Ceremonia przekazania Sztandaru. Zdający obowiązki Dowódcy COLąd-DKL gen. dyw. dr Sławomir Kowalski wspomniał przebieg swojej drogi służbowej i przełożonych, z którymi miał zaszczyt służyć. Szczególne słowa podziękowania skierował do swojej żony i swoich bliskich. Obejmujący obowiązki Dowódcy COLąd-DKL gen. bryg.  Ryszard Pietras zapewnił, że poziom zadań służbowych wykonywanych przez krakowskie Centrum pozostanie nadal na wysokim poziomie.