Wręczenie pamiątkowych coinów

4 zdjęć w galerii
W dniu 16 listopada, o godzinie 18.00, w bazie Bagram w Afganistanie, odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych coinów.
W Centrum Operacji Obrony Bazy (BDOC) w Bagram, już po raz drugi, odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych coinów dla wyróżniających się żołnierzy z narodowych kontyngentów pełniących służbę w ramach misji Resolute Support.

Żołnierze zostali uhonorowani pamiątkowymi coinami przez podpułkownika Glenna McDonalda.

Za znaczące osiągnięcia w działalności służbowej, wzorowe wywiązywanie się z codziennych obowiązków służbowych i dyscyplinę, pamiątkowymi coinami zostali wyróżnieni żołnierze amerykańscy, gruzińscy i trzej polscy z XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego.
 
Tekst i zdjęcia: mjr Paweł Kierach