None

Pętla taktyczna

10 zdjęć w galerii
Przez trzy dni, od 6 do 8 października br. żołnierze kompanii piechoty zmotoryzowanej PKW Rumunia szkolili się równolegle na trzech obiektach poligonowych.
Plutony biorące udział w szkoleniu wykonywały pętlę taktyczną, która miała na celu doskonalenie i ujednolicenie wypracowanych procedur i umiejętności. Główny nacisk szkoleniowy obejmował trzy obszary tematyczne: taktykę z elementami rozpoznania, medyczny i topografię.

W ramach pierwszego ćwiczono skryte przemieszczanie i rozpoznawanie obiektów, wykonywanie patroli, organizowanie checkpointów i zasadzek oraz reagowanie na kontakty ogniowe. Drugi obszar obejmował zaopatrywanie typowych ran występujących na polu walki oraz doskonalenie procedur Medevac. W ostatnim doskonalono umiejętności orientowania się w terenie, posługiwania się mapą oraz ćwiczenia w obserwacji.
 
Szkolenie odbywało się na terenie koszar 26. batalionu piechoty w Craiovej oraz na placach ćwiczeń Obedenau i Dealul Fetii.
 
Tekst: por. Krzysztof Czaplicki
Zdjęcia: szer. Patrycja Szewczyk