None

Ćwiczenie Renegade/Sarex-20 zakończone

6 zdjęć w galerii
Kolejny epizod z obszaru poszukiwania i ratownictwa lotniczego zakończony. Był to jednocześnie ostatni z epizodów tegorocznej edycji ćwiczenia Renegade/Sarex-20.
Zgodnie z planem przeprowadzono misję poszukiwawczo-ratowniczą po zdarzeniu lotniczym związanym z pozorowanym rozbiciem się wojskowego statku powietrznego MiG-29. Zdarzenie miało miejsce w rejonie Nadleśnictwa Parczew, w trudno dostępnym terenie lesisto-jeziornym z dużą ilością rozlewisk oraz bagien.

Dwóch pilotów podjęło decyzję o katapultowaniu się, a operacje lotnicze w zakresie podejmowania poszkodowanych realizował Lotniczy Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy z użyciem śmigłowca Mi-17 z 1dlot przy wsparciu  EC H-135 ze Straży Granicznej. Sprawdzono efektywne wykorzystanie Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych z Wojsk Obrony Terytorialnej oraz mobilnego centrum wsparcia poszukiwań Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

W koordynacji działań ratowniczych brali udział: Państwowa Straż Pożarna, Policja, ratownicy z Polskiego Czerwonego Krzyża.
 

***

Celem ćwiczenia taktyczno-specjalnego Renegade/Sarex-20 było sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu obrony powietrznej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego.

Przedsięwzięcie szkoleniowe było rozgrywane w przestrzeni powietrznej RP, Zatoce Pomorskiej, Zatoce Gdańskiej, Karkonoszach, Nadleśnictwie Parczew oraz na obszarach województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego.

W ćwiczeniu wzięły udział następujące podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w państwie: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami wojskowymi, Żandarmeria Wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż, Grupa Karkonoska GOPR, podchorążowie uczelni wojskowych, studenci Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

Całość przedsięwzięcia realizowano w ramach służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (służby ASAR) oraz systemu ratownictwa morskiego (systemu SAR).

Organizatorem przedsięwzięcia było Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.

Tekst i zdjęcia: kmdr ppor. Anna Maciejowska-Krześniak