None

Intensywny tydzień w PKW Łotwa

10 zdjęć w galerii
W dniach 9-11.09.2020 r., na poligonie Adaži, odbyło się ćwiczenie pk. „Beast Strike”.
Celem przedsięwzięcia było przygotowanie żołnierzy wchodzących w skład eFP do ćwiczenia certyfikującego, które rozpocznie się 21 września. Główny wysiłek kompanii czołgów VII zmiany PKW Łotwa został skupiony na: wykonaniu marszu, zajęciu rejonu wyjściowego, maskowaniu, zabezpieczeniu wyjścia z walki włoskiej kompanii oraz wyjściu do kontrataku. Dużą uwagę zwrócono na zgrywanie systemów dowodzenia i łączności. Dodatkowo jeden pluton czołgów wszedł w skład słowackiej kompanii zmechanizowanej, która realizowała zadania jako OPFOR (Opposing Force).
 
W ramach ćwiczenia szkolili się również żołnierze pododdziałów logistycznych. Sprawdzano gotowość elementów logistycznych wchodzących w skład eFP Battle Group do zabezpieczenia logistycznego działań bojowych. Zrealizowano także zgrywanie elementów kompanii Combat Service Support (CSS), w skład której wchodzi oficer S-4 wkładu narodowego do dowództw i sztabów oraz na korzyść, której zadania wykonują pluton zabezpieczenia i pluton remontowy PKW.
 
Zdjęcia: st. chor. sztab. Grzegorz Domeła
Tekst: ppor. Błażej Masiarek