None

Wystawa „Do broni! …”

9 zdjęć w galerii
W dniu 30 lipca br., na terenie Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie, odbyło się otwarcie wystawy plenerowej "Do broni. Rok 1920 na plakatach, afiszach i drukach ulotnych ze zbiorów specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej".
Partnerami wystawy prezentowanej na terenie parafii jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. generała Bronisława Kwiatkowskiego oraz Ordynariat Polowy Wojska Polskiego.
 
W otwarciu ekspozycji uczestniczyli m.in.: Dowódca Operacyjny RSZ gen. broni Tomasz Piotrowski, Biskup Polowy WP JE ks. bp dr gen. bryg. Józef Guzdek, Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński, Rektor – Komendant WAT gen. bryg. dr hab. Inż. prof. WAT Tadeusz Szczurek, Proboszcz Parafii ks. prałat płk dr Jan Domian, a także zaproszeni goście, żołnierze DO RSZ oraz przedstawiciele i podchorążowie WAT.
 
Prezentowana ekspozycja planszowa została przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Na wystawie zaprezentowano plakaty, afisze i druki ulotne z okresu wojny Rosji Bolszewickiej z Polską w 1920 roku, które to miały uzmysławiać polskiemu społeczeństwu siłę wroga i grożące mu z jego strony niebezpieczeństwo, zachęcać do wstępowania do Armii Ochotniczej oraz wzywać do zakupu Pożyczki Odrodzenia Polski.
 
Plakaty, afisze oraz druki ulotne są istotnym świadectwem wojny Polski z Rosją bolszewicką. Obrazują dramat ówczesnych wydarzeń, które dotknęły nie tylko żołnierzy, ale też ludność cywilną. Pokazują, jak ważna, wobec niebezpieczeństwa, jakie zawisło nad odrodzoną państwowością polską, była jedność narodu, wzajemna pomoc i poświęcenie dla dobra kraju.
 

Tekst: DO RSZ, archiwum CBW
Zdjęcia: Zespół Reporterski DO RSZ