None

Powitanie Szefa Sztabu DO RSZ

11 zdjęć w galerii
W środę 24 czerwca, w Dowództwie Operacyjnym RSZ im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego odbyło uroczyste powitanie Szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ.
Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej, z dniem 22 czerwca br. na stanowisko Szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego został wyznaczony gen. bryg. Wojciech Marchwica.

Uroczystego powitania, z udziałem kadry oraz dowódców jednostek bezpośrednio podległych, dokonał Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski. Dowódca Operacyjny, zaznaczył, że przebieg służby zawodowej pana gen. Marchwicy powinno się traktować jako wzór do naśladowania.  Pan generał złożył gratulacje nowemu Szefowi Sztabu, życząc powodzenia na nowym stanowisku służbowym.

Tekst: Beata Cichosz
Zdjęcia: st. sierż. Patryk Cieliński
 
***
 
Szef Sztabu
Dowództwa Operacyjnego RSZ im. generała Bronisława Kwiatkowskiego
 
gen. bryg. Wojciech Marchwica
 
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, którą ukończył w 1990 roku. W latach 1996-1998 odbył studia dowódczo-sztabowe na Wydziale Wojsk Lądowych w Akademii Obrony Narodowej  i uzyskał tytuł oficera dyplomowanego. W 2009 roku ukończył Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny a następnie w 2010 roku ukończył Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej. W 2014 roku ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony Chińskiej Republiki Ludowej w Pekinie.
W 2017 roku ukończył, Generals Flag Officer’s and Ambassador’s Course w Akademii Obrony NATO w Rzymie.
Przebieg służby:
W latach 1990 - 1993 pełnił służbę w 5 Pułku Strzelców Podhalańskich, zajmując kolejno stanowiska dowódcy plutonu oraz dowódcy kompanii rozpoznawczej. W tym okresie dwukrotnie odbył kurs przeszkolenia specjalistycznego w Ośrodku Szkolenia Piechoty Górskiej Sił Zbrojnych Francji w Grenoble.
W latach 1993 - 2001 pełnił służbę w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich, zajmując kolejno stanowiska dowódcy kompanii, oficera sekcji rozpoznawczej a następnie szefa sekcji rozpoznawczej.
W 2002 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Polsko-Ukraińskiego Batalionu Sił Pokojowych, na którym pozostawał do 2006 roku.
W okresie od lipca 2005 roku do lutego 2006 roku, pełnił również obowiązki Dowódcy batalionu w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku.
W 2006 roku został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, a w 2011 roku na stanowisko Zastępcy Dowódcy Brygady, na którym pozostawał do 2013 roku.
W 2014 roku objął obowiązki Szefa Dyżurnej Służby Operacyjnej - Zastępcy Szefa Połączonego Centrum Operacyjnego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.
W latach 2014 - 2015 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie, początkowo na stanowisku Dowódcy Zgrupowania a od stycznia 2015 roku Dowódcy Kontyngentu.
Po zakończeniu służby w PKW Afganistan, powrócił do DG RSZ na stanowisko Szefa Oddziału Szkolenia.
W 2015 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, na którym pozostawał do 2016 roku, do chwili wyznaczenia na stanowisko Szefa Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.
Z dniem 15 sierpnia 2016 r. został mianowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stopień generała brygady. 
Jeszcze w tym samym roku objął obowiązki na stanowisku Inspektora Wojsk Specjalnych w DG RSZ.
W 2017 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, na którym pozostawał do czasu przeniesienia przez Ministra Obrony Narodowej z dniem 01.10.2018 roku do rezerwy kadrowej MON i skierowania do wykonywania zadań w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.
Pan gen bryg. Wojciech Marchwica na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej, został z dniem 22 czerwca 2020 r. wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.
Wyróżniony:
Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, Wojskowym  Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, Gwiazdą Afganistanu, Gwiazdą Iraku, Brązowym, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.