OGŁOSZENIE

Testy urządzeń do wykrywania i przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (bsp)
 1. Organizatorzy: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Policja, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa.
 2. Geneza: Gwałtowny rozwój i coraz bardziej powszechna dostępność BSP, powoduje konieczność rozwijania technologii do przeciwdziałania BSP. Dotychczas deklarowane zdolności producentów systemów/urządzeń do wykrywania i przeciwdziałania BSP nie zawsze znajdowały potwierdzenie w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
 3. Cel: sprawdzenie realnych możliwości dostępnych aktualnie na rynku systemów/urządzeń do wykrywania i/lub przeciwdziałania BSP.
 4. Udział: zgłoszenia do udziału w testach mogą dokonywać podmioty posiadające w swojej ofercie urządzenia do wykrywania i/lub przeciwdziałania BSP klasy mikro i mini, poprzez przesłanie do dnia 08.06.2020 r. do godz. 12.00, wypełnionego zgłoszenia w formie formularza, stanowiącego załącznik do ogłoszenia, na adres Szefostwa Obrony Powietrznej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych: email: dorsz.szop@ron.mil.pl lub fax: 261-855-896.
 5. Miejsce: wojskowy poligon Jagodne.
 6. Termin testów: (pierwsza edycja): 22-26.06.2020 r. (przesłanie zgłoszenia do dnia 08.06.2020 r. do godz. 12.00).
 7. Informacje dodatkowe:
 • do pierwszej edycji testów zakwalifikowanych zostanie 5 podmiotów;
 • podczas testów zasymulowane zostaną warunki wymagające osłony obiektu punktowego przez urządzenie umożliwiające wykrywania i/lub przeciwdziałanie BSP;
 • organizatorzy zapewnią BSP klasy mini i mikro, umożliwiające wykonywanie operacji powietrznych z wykorzystaniem różnych metod sterowania, przy pomocy których wykonany zostanie z dowolnego azymutu lot w kierunku obiektu;
 • zadaniem systemu/urządzenia będzie, w zależności od deklarowanych zdolności, wykrycie i/lub przeciwdziałanie (kinetyczne i/lub niekinetyczne);
 • każdy zakwalifikowany podmiot będzie miał dedykowany 1 dzień do rozwinięcia i przygotowania do pracy systemu/urządzenia i poddania testom;
 • każdy zakwalifikowany podmiot będzie miał zagwarantowane jednakowe warunki udziału pod względem terenowym, czasowy oraz zachowania tajemnicy handlowej (separacja z innymi uczestnikami);
 • oceny efektywności dokona zespół złożony z przedstawicieli organizatorów;
 • podmioty które nie zakwalifikują się do pierwszej edycji testów będą miały możliwość uczestniczyć w kolejnych edycjach testów, które planowane są w drugiej połowie br.;
 • koszty udziału w testach ponoszą uczestnicy;
 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie testów;
 • organizatorzy informują, iż prowadzone testy nie są elementem żadnego trwającego postępowania dotyczącego zamówień publicznych;
 • testy mają oszacować potencjał poszczególnych rozwiązań technicznych w przeciwdziałaniu BSP i poszerzyć bazę wiedzy organizatorów na potrzeby przyszłych zamówień publicznych;
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie ujawniania wyników testów oraz swoich wymagań względem testowanych systemów/urządzeń.
     8. Punkt kontaktowy: mjr Marek Woliński (tel. 261-855-130, kom. 505-175-722).

Załączniki

Załączniki