None

Polscy żołnierze odznaczeni amerykańskimi medalami

9 zdjęć w galerii
W dniu 18 maja br. żołnierze XI zmiany PKW Afganistan RSM, kończący wykonywanie obowiązków mandatowych w Afganistanie, zostali uhonorowani medalami i odznaczeniami amerykańskimi.
Wśród wyróżnionych, jeden z oficerów został uhonorowany wysokim amerykańskim odznaczeniem za zasługi za służbę w Afganistanie (Meritorious Service Medal). Jest to odznaczenie ustanowione w 1969 roku, początkowo dla zasłużonych żołnierzy amerykańskich. Obecnie jest przyznawane także oficerom sprzymierzonych sił zbrojnych za szczególnie dobrą współpracę we wspólnych międzynarodowych operacjach pod amerykańskim dowództwem. Dwóch oficerów zostało odznaczonych Medalem za Osiągnięcia (Achievement Medal) oraz dwóch oficerów i dwóch podoficerów odznaczeniem Gwardii Narodowej Illinois (Illinois National Guard Medal of Merit).

Wszystkie przyznane medale i odznaczenia stanowią podziękowanie za profesjonalizm i zaangażowanie, jaki żołnierze włożyli w wykonywanie zadań mandatowych podczas misji na afgańskiej ziemi. Wręczenie odznaczeń przez sojuszników, potwierdza fakt, że polscy żołnierze są cenionymi partnerami w środowisku międzynarodowym.

Tekst: mjr Kamil Szynkowski
Zdjęcia: por. Miłosz Wegner