None

Święto COLąd-DKL

10 zdjęć w galerii
W dniu 18 maja 2020 roku, w 76. rocznicę zwycięskiej Bitwy pod Monte Cassino, w Centrum Operacji Lądowych – Dowództwie Komponentu Lądowego (COLąd-DKL) odbyła się uroczysta zbiorka z okazji święta Centrum.
Tegoroczne obchody ze względu na panująca pandemię miały ograniczony charakter. Dowódca COLąd – DKL gen. dyw. dr Sławomir Kowalski  skierował swoje słowa do zgromadzonych w auli oraz uczestniczących w uroczystości za pomocą wideokonferencji: „W dniu rocznicy zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino obchodzimy święto Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego. Po raz pierwszy na naszym święcie brak jest kombatantów, których dzieło mamy zaszczyt kontynuować. W tym miejscu chciałbym szczególny hołd oddać jednemu z nielicznych żyjących jeszcze  żołnierzy 2. Korpusu Polskiego generała Andersa, uczestnikowi walk we Włoszech Panu ppłk. prof. Wojciechowi Narębskiemu, który ze względu na stan zdrowia nie mógł uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. Nie ma z nami władz regionu i miasta, dyrektorów szkół i uczelni, uczniów, harcerzy, dyrektorów instytucji, naszych emerytów i rezerwistów, Braci Kurkowych i wszystkich przyjaciół COLąd – DKL. W dobie koronawirusa COVID-19 za pośrednictwem strony internetowej przesyłamy Wam Wszystkim serdeczne życzenia i serdeczne podziękowania za wsparcie i szczerą przyjaźń”.

Zgodnie z planem uroczystości odczytane zostały decyzje i rozkazy o wyróżnieniach i uhonorowaniu Odznakami Pamiątkowymi  Centrum. Po ceremonii wręczenia wyróżnień głos zabrał Dowódca Operacyjny RSZ gen. broni Tomasz Piotrowski: „Święto COLąd-DKL jest także okazją do docenienia najlepszych. Serdecznie gratuluję odznaczonym, wyróżnionym i uhonorowanym żołnierzom i pracownikom. Państwa szczególne zaangażowanie oraz profesjonalne wykonywanie obowiązków zostało dostrzeżone przez przełożonych. Świadczy to o jakości waszej służby i pracy, jest także przykładem do naśladowania przez młodsze pokolenia. Życząc wszystkim wszelkiej pomyślności, żołnierskiego szczęścia spełnienia najskrytszych marzeń, a nade wszystko nieustającego zdrowia, wyrażam nadzieję, że przy okazji kolejnych obchodów Święta będziemy mogli się spotkać w dużo większym gronie przyjaciół i sympatyków COLąd – DKL oraz uczcić je w bardziej radosny sposób”.

Na zakończenie uroczystości Dowódca COLąd – DKL szczególne słowa skierował do Dowódcy Operacyjnego RSZ gen. broni Tomasza Piotrowskiego: „Serdeczne podziękowania składam Dowódcy Operacyjnemu. Panie Generale dziękuję za Pana obecność w czasie pandemii, obecność ta jest  największym wyróżnieniem naszej służby i pracy”.

Uroczystą zbiórkę poprzedziła ceremonia złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy przy pomniku patrona COLąd–DKL gen. broni Władysława Andersa oraz na grobie Śp. generała Bronisława Kwiatkowskiego na Cmentarzu Salwatorskim.
 
***
76 lat temu, po zaciekłych walkach, oddziały 2. Korpusu Polskiego dowodzone przez gen. broni Władysława Andersa zdobyły wzgórze i klasztor na Monte Cassino, otwierając wojskom sprzymierzonym drogę na Rzym. Jako pierwszy na szczyt wzgórza dotarł patrol 12. Pułku Ułanów Podolskich i zatknął pułkowy proporczyk. Następnie nad gruzami klasztoru benedyktynów zawieszono polską i brytyjską flagę. Bitwa pod Monte Cassino stała się symbolem wielkiej ofiarności i niezwykłego męstwa polskich żołnierzy na zachodnim froncie.