None

Zawody strzeleckie w PKW Afganistan

6 zdjęć w galerii
W dniu 15 maja br. na strzelnicy Maholic Range w Bagram odbyły się zawody o Puchar Dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie w strzelaniu indywidualnym z pistoletu wojskowego oraz z karabinka.
Zawody, przeprowadzone w ramach obchodów „Miesiąca Weterana”, miały na celu uczczenie weteranów misji poza granicami państwa oraz wyłonienie najlepszych strzelców w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie.

Do zawodów przystąpiło osiemnastu zawodników z poszczególnych baz, w których stacjonują polscy żołnierze. Rywalizacja odbyła się w dwóch konkurencjach – strzelanie z pistoletu wojskowego oraz karabinka na celność i skupienie na odległości 25 metrów. Strzelanie poprzedziły trzy strzały próbne, po których każdy uczestnik oddał dziesięć strzałów ocenianych. Dodatkowo żołnierze rywalizowali w strzelaniu dynamicznym z wykorzystaniem przesłony i celów na odległościach od 5 do 10 metrów. Urozmaiceniem w trakcie strzelania dynamicznego był fakt, iż żołnierze rywalizowali o jak najwyższą ilość punktów w połączeniu z rywalizacją o jak najlepszy czas wykonania zadania. Dodatkowym utrudnieniem było uniknięcie postrzelenia tarczy imitującej „osobę cywilną”, za którą przewidziane były punkty ujemne. 

Rywalizacja była bardzo zacięta. Po podsumowaniu wyników przez komisję sędziowską wyłoniono najlepszych strzelców. Uzyskane wyniki polskich żołnierzy świadczą o bardzo dobrym wyszkoleniu i doskonałym przygotowaniu ich do realizacji zadań mandatowych na teatrze działań w Afganistanie. Zawody oprócz współzawodnictwa dały żołnierzom możliwość sprawdzenia się i podtrzymania swoich umiejętności strzeleckich.
 
Tekst mjr Kamil Szynkowski
Zdjęcia: kpr. Aneta Husa