None

Doskonalenie umiejętności Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej

6 zdjęć w galerii
W dniu 07 maja 2020 r. odbył się trening doskonalący umiejętności wydzielonych załóg z Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej (PJEM) z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej (25.BKPow) z elementami kierowania służby poszukiwania i ratownictwa ASAR (Aeronautical Search and Rescue) oraz systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM).
Głównym celem treningu było doskonalenie procedur związanych z wykonaniem powietrznego transportu medycznego osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 pomiędzy placówkami medycznymi w Łasku i Wrocławiu oraz wykonaniem procesu odkażania i dekontaminacji załogi, i statku powietrznego po wykonaniu misji na wojskowej części lotniska Kraków-Balice. W czasie treningu cała załoga śmigłowca wykonywała zadania w Indywidualnych Środkach Ochrony Osobistej, natomiast osoby transportowane były w specjalnych komorach izolacyjnych.

Działania w czasie treningu były realizowane pod kontrolą Cywilno-Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ARCC (Aeronautical Rescue Coordination Centre). Ze strony systemu PRM działania koordynowane były przez Centrum Operacyjne Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (CO LPR).

Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu PJEM 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz 3. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Krakowie, osiągnięto zakładane cele. Wyniki treningu wskazują, że przyjęte rozwiązania są prawidłowe, wydzielane załogi i obsługi z PJEM są przygotowane do działania w środowisku zagrożenia koronawirusem SARS CoV-2.
 
Tekst: płk Marcin Szafraniec
Zdjęcia: udostępnione przez 25.BKPow