None

Wsparcie dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

1 zdjęcie w galerii
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego (DORSZ) będą wspierać Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR).
Wojskowe ratownicze śmigłowce oraz PAŻP będą wspierać LPR w walce z koronawirusem. Śmigłowce wykorzystywane przez Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) w PAŻP do akcji poszukiwawczych i ratunkowych będą na mocy podpisanej specjalnej procedury, wykorzystywane do transportu chorych i sprzętu potrzebnego do walki z pandemią.

W stanie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 sprawne planowanie działań stwarza możliwości efektywnego wykorzystania dostępnego potencjału państwa w sytuacjach lokalnych niedoborów sił i środków. Zagrożeniem dla załóg Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w codziennym ratowaniu zdrowia i życia Polaków, może być konieczność przejścia na kwarantannę. Na wniosek dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratowniczego, w porozumieniu z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Minister Obrony Narodowej wyraził zgodę na wykorzystanie wojskowych Lotniczych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych (LZPR) do wsparcia LPR. Informację o potrzebie zadysponowania śmigłowców wojskowych do transportu pacjentów będzie generowało Centrum Operacyjne LPR. W razie konieczności możliwy będzie również transport wojskowym statkiem powietrznym lekarzy i ratowników medycznych LPR. Na co dzień wojskowe LZPR służby ASAR wykorzystywane są przez ośrodek ARCC do akcji poszukiwawczych i niesienia pomocy załogom poszkodowanym w incydentach oraz wypadkach lotniczych.

Głównymi organizatorami akcji są Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego (DORSZ).

Organem odpowiedzialnym za aktywację i koordynację użycia LZPR w ramach służby ASAR jest Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ARCC (Aeronautical Rescue Coordination Centre), usytuowany na terenie PAŻP w Warszawie oraz w dwóch wojskowych podośrodkach w Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwie Komponentu Powietrznego i w Centrum Operacji Morskich - Dowództwie Komponentu Morskiego.

Dowodzenie nad LZPR w ramach służby ASAR sprawuje Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Zdjęcie główne: st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek