None

Współpraca w ramach koalicji w PKW Irak

2 zdjęć w galerii
Działania i funkcjonowanie w rejonie misji w dużym stopniu uzależnione są od współpracy i przyjaźni pomiędzy wszystkimi obecnymi na teatrze jednostkami wojskowymi.
Dowódca PKW Irak pułkownik Artur Standio oraz Starszy Podoficer Dowództwa spotkali się z dowódcą zaprzyjaźnionej jednostki wojsk amerykańskich, aby podziękować za współpracę i wzajemną pomoc. To właśnie wzajemna wymiana poglądów i doświadczeń pozwala na efektywne podnoszenie wyników szkolenia i sprawne działanie na misjach zagranicznych.

Pułkownik Newman i Sierżant Major Cistario wręczyli w podziękowaniu flagi Stanów Zjednoczonych, na pamiątkę wspólnie spędzonego czasu na teatrze działań.
 
Na uroczystości pożegnania amerykańskich żołnierzy, kapelan polskiego kontyngentu udzielił im błogosławieństwa w języku polskim i angielskim.
                                                
Tekst i zdjęcia: ppor. Bartosz Romański