Zawody strzeleckie w PKW Łotwa

8 zdjęć w galerii
17 marca na strzelnicy poligonowej w Adazi odbyły się zawody o Puchar Dowódcy PKW w strzelaniu indywidualnym z pistoletu wojskowego oraz z karabinka.
W obu konkurencjach do zawodów przystąpiło dwadzieścia czteroosobowych zespołów. Z pistoletu wojskowego żołnierze strzelali do tarcz oddalonych na odległości 25 metrów,  zaś odległość strzelającego do tarczy z karabinka wynosiła 100 metrów. Strzelanie kwalifikacyjne poprzedziły trzy strzały próbne, po których każdy oddał dziesięć strzałów ocenianych.  Po sprawdzeniu i podsumowaniu wyników przez komisję sędziowską, wyłoniono dwóch najlepszych strzelców oraz dwa najlepiej strzelające zespoły. Najlepszy strzelec z pistoletu wojskowego uzyskał 87 punktów, a z karabinka 97 punktów.
 W kwalifikacji zespołowej w strzelaniu z pistoletu wojskowego zwycięska drużyna uzyskała  306 punktów, a w strzelaniu zespołowym z karabinka 371 punktów.Zawody oprócz współzawodnictwa dały żołnierzom możliwość sprawdzenia  sięi podtrzymania swoich umiejętności strzeleckich. Były również okazją dla 40 strzelców do uzyskania Wojskowej Odznaki Strzeleckiej.
Na piątkowym apelu dowódca VI zmiany PKW Łotwa mjr Krzysztof Budzisz pogratulował uczestnikom zawodów  uzyskanych wyników oraz osobiście uhonorował zwycięzców.
 
Tekst i foto st. chor. szt. Krzysztof Surowiec