None

Ramię w ramię przeciw koronawirusowi

5 zdjęć w galerii
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski, wizytował w piątek, 20 marca 2020 roku, rejon działania 10 Brygady Logistycznej Opole, która pełni rolę dowództwa Zgrupowania Wsparcia na obszarze województwa opolskiego.
Zgrupowanie realizuje zadania wsparcia Straży Granicznej na obszarze granicy państwowej. W tym zakresie Siły Zbrojne RP udzielają również pomocy Policji i wspólnie pełnią służbę patrolową na posterunkach. Dowódca Operacyjny odwiedził posterunki graniczne w miejscowościach: Podlesie, Jarnołtówek, Pokrzywna, Pielgrzymów, a także Głuchołazy. 

Wszystkie zaangażowane w tym rejonie formacje jednogłośnie potwierdziły pełną gotowość i determinację do realizacji zadań. Dowódca Operacyjny RSZ rozmawiał z tymi, którzy dowodzą działaniami na tym obszarze, a mianowicie z: Dowódcą 10 Brygady Logistycznej płk. Szymonem Lepiarzem, Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu płk. Dariuszem Kaminiówem i podinspektorem Jackiem Basikiem - Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, a także z płk. SG Adamem Jopkiem - Komendantem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Zaobserwowano sprawną i owocną współpracę, i koordynację działań. Żołnierze i funkcjonariusze wykazują dobre zrozumienie sytuacji i prezentują wysokie morale, a także potwierdzają przygotowanie do współdziałania w dłuższej perspektywie, tak długo, jak będzie to konieczne.

Generał Piotrowski spotkał się również z przedstawicielami władz lokalnych, reprezentowanymi przez Panią Wicewojewodę Opolską Teresę Barańską. Władze i administracja lokalna w pełni wspierają działania służb mundurowych.

Po rozmowach z żołnierzami i przedstawicielami innych służb Dowódca Operacyjny powiedział: - Jestem dumny, widząc zaangażowanie żołnierzy w realizację powierzonych im zadań. Każdy z nich nastawiony jest na wykonanie, nawet najbardziej wymagających, wyzwań. Ich bezpieczeństwo jest dla mnie priorytetem, dlatego będąc tu, upewniłem się, że wszelkie normy i procedury sanitarno - epidemiczne przestrzegane są z najwyższą starannością. Każdy z żołnierzy zdaje sobie sprawę z wagi zadań, które przyszło im, w tym trudnym czasie, realizować. Ci którzy służą tu - w terenie, są największymi bohaterami.

Dowódca 10 Brygady Logistycznej płk Szymon Lepiarz podkreśla, że są dwa kierunki, na których dowodzona przez niego jednostka realizuje zadania: jako, dowodzone przez WSzW, Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe, a także, jako Zgrupowanie Wzmocnienia, pozostające pod jego dowództwem. Tak płk. Lepiarz podsumowuje dotychczasowe działania swoich żołnierzy, realizowane we współpracy z innymi formacjami: - Współpracujemy z organami służb mundurowych takimi, jak Straż Graniczna, Policja, Straż Pożarna oraz Straż Miejska. Wypełniamy szeroki wachlarz zadań, a wszystko po to, aby ludność naszego regionu i nie tylko, była bezpieczna. Niezależnie od tego, jak długo utrzyma się taki stan rzeczy, będziemy przygotowani. Pod tym kątem stosujemy zasadę ekonomii sił - utrzymujemy też wojska w odwodzie, żeby zachować ciągłość wykonywania zadań. Najważniejsze jest to, że morale żołnierzy jest wysokie. Osobiście, systematycznie odwiedzam moich żołnierzy na posterunkach, dbam o ich bezpieczeństwo, surowo weryfikuję przestrzeganie przez nich norm sanitarnych. Upewniłem się również, że przed rozpoczęciem służby w tych nowych warunkach, zostali oni przeszkoleni na wszelką okoliczność.

Dowódca Operacyjny RSZ miał okazję osobiście zapoznać się z warunkami służby i sytuacją w terenie, co pozwoli na optymalne planowanie dalszych działań. Wizyta realizowana była z zachowaniem wszelkich procedur sanitarno-epidemicznych.

Na tę chwilę żołnierze Wojska Polskiego realizują służbę w ramach 19 Wojskowych Zgrupowań Zadaniowych. Ta liczba jednak dynamicznie się zmienia, w miarę wpływania nowych wniosków o wsparcie. Funkcjonuje również 6 Zgrupowań Wzmocnienia Straży Granicznej i Policji.

Tekst: ppłk Adriana Wołyńska
Zdjęcia: st. sierż. Patryk Cieliński