Wizyta Zastępcy Dowódcy Operacyjnego RSZ na południowo-zachodniej granicy

8 zdjęć w galerii
18 marca 2020 roku, z sytuacją w rejonie punktów granicznych w Bogatyni, Kopaczowie, Porajowie i Krzewienie zapoznał się Zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ gen. dyw. pil. Dariusz Malinowski.
Generał spotkał się z żołnierzami, którzy od wtorku wspierają działania Straży Granicznej na granicy państwa w przygranicznych powiatach województw lubuskiego i dolnośląskiego. Z zadaniami realizowanymi przez jednostki 11 Dywizji Kawalerii Pancernej zapoznał go Zastępca Dowódcy Dywizji gen. bryg. dr Dariusz Parylak. We wskazanym rejonie zadania patrolowe i wsparcia działań Straży Granicznej i Policji wykonują także żołnierze 23 pułku artylerii. Dowódcom wizytującym rejon towarzyszył Zastępca Dowódcy 23 pułku artylerii ppłk Mariusz Wasilewski, a Straż Graniczną reprezentował mjr SG Piotr Andrzejuk z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu.
Gen. Malinowski po zapoznaniu się z sytuacją w rejonie, w budujących słowach podsumował działania żołnierzy: - „Jestem podbudowany postawą żołnierzy realizujących zadania. Podoba mi się ich podejście, to co jest szczególnie widoczne, to chęć realizacji zadań, rozwiązywania wyzwań, a nie ma wyszukiwania problemów. Widać zadaniowe, misyjne podejście, a także świetną, owocną i sprawną współpracę z innymi służbami. Serce rośnie, jak się to obserwuje. Warto być w mundurze.”
Żołnierze wspierają działania Straży Granicznej podczas wspólnych partoli, służb na posterunkach oraz obserwacji w terenie w związku z tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej oraz ograniczeniem ruchu granicznego. Głównym celem wspólnych działań jest minimalizacja ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.