None

Wspieramy Straż Graniczną

3 zdjęć w galerii
Od północy z soboty na niedzielę żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej wspólnie z funkcjonariuszami podlaskiej Policji wspierają Straż Graniczną w ochronie granicy państwowej. Terytorialsi są obecni na jej obu odcinkach - z Litwą oraz Białorusią.
Mając na uwadze konieczność powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, o północy z soboty na niedzielę (14/15 marca 2020 r.), tymczasowo przywrócona została kontrola graniczna oraz ograniczenia ruchu granicznego. Prezydent RP Andrzej Duda, w uzgodnieniu z premierem i po konsultacjach z ministrami obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji, postanowił o wsparciu Straży Granicznej przez pododdziały sił zbrojnych. Do działania skierowanych zostało tysiąc żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w całym kraju.

W nocy z soboty na niedzielę żołnierze 1PBOT wspólnie z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i Policji zamykali drogi, którymi do tej pory odbywał się normalny ruch. Po ich zamknięciu Terytorialsi wspólnie z funkcjonariuszami SG i Policji utworzyli posterunki kontrolne.

Wsparcie POSG realizują żołnierze 11 batalionu lekkiej piechoty z Białegostoku, 12 batalionu lekkiej piechoty z Suwałk i kompani wsparcia oraz 14 batalionu lekkiej piechoty z Hajnówki. Podczas działań żołnierze wykorzystują samochody ciężarowe, osobowo – terenowe oraz pojazdy typu quad.

Od lutego 2019 roku 1 Podlaską Brygadę OT oraz Podlaski Oddział SG łączy porozumienie o współdziałaniu. Żołnierze WOT i funkcjonariusze SG współpracowali ze sobą m.in. podczas ćwiczeń ANAKONDA-18 i DRAGON-19, których epizody rozgrywały się na terenie województwa podlaskiego. Przypominamy, że od 15 marca br. polsko - białoruską granicę w województwie podlaskim będzie można przekraczać jedynie w drogowych przejściach granicznych w Kuźnicy i Bobrownikach. Pozostałe przejścia graniczne w Rudawce (turystyczne), w Białowieży (drogowe), w Połowcach (drogowe), w Czeremsze (kolejowe) – będą nieczynne i ruch graniczny zostaje tam zawieszony do odwołania.

Granicę z Litwą całodobowo będzie można przekraczać przez wyznaczone przejście graniczne w Budzisku. Przejście kolejowe w Trakiszkach przeznaczone jest dla ruchu towarowego.
  
Tekst: por. Łukasz Wilczewski, Oficer Prasowy, 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”