None

Żołnierze PKW KFOR pomagają

4 zdjęć w galerii
Niesienie pomocy potrzebującym w rejonie misji jest jednym z zadań mandatowych polskich żołnierzy KFOR.
Pomimo wielu inwestycji i dynamicznego rozwoju Kosowa są miejsca, gdzie potrzebna jest pomoc z zewnątrz. W miarę potrzeb dostarczane są lekarstwa, środki czystości, woda, przybory szkolne i zabawki.

W trakcie wykonywania swoich zadań, polscy żołnierze prowadzą spotkania z lokalnymi autorytetami i przedstawicielami władz odnośnie sytuacji panującej wśród lokalnej ludności. Obecna sytuacja zagrożenia korona wirusem wymusiła ograniczenie tych spotkań, lecz potrzeby są doskonale znane, a przekazywanie środków odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi.
 
Tekst i zdjęcia: st. chor. szt. Zdzisław Bartniak