None

Ćwiczenia w PKW Łotwa

8 zdjęć w galerii
W dniach 25-27 lutego kompania czołgów VI zmiany PKW Łotwa, zabezpieczana przez pododdziały Narodowego Elementu Wsparcia, wzięła udział w ćwiczeniu pod kryptonimem „Steele Quench”, by następnie po odtworzeniu zdolności bojowej od dnia 3 marca uczestniczyć w ćwiczeniu „Crystal Arrow”.
Zwieńczeniem ostatnich miesięcy pobytu w kontyngencie była seria ćwiczeń, podczas których żołnierze zostali zapoznani z procedurami operacyjnymi stosowanymi na teatrze działań. Czas ten pozwolił również na integrację oraz zgrywanie z żołnierzami innych wojsk sojuszniczych wchodzących w skład eFP Battle Group na Łotwie.

Podczas trwania ćwiczeń polscy żołnierze wykonywali szereg zadań ramię w ramię z żołnierzami wojsk m.in. kanadyjskich, hiszpańskich oraz słowackich, potwierdzając wysoki poziom interoperacyjności oraz integracji. Zadania stawiane polskim żołnierzom przez kierownictwo ćwiczenia odznaczały się wysokim stopniem trudności oraz miały na celu w jak najwierniejszy sposób odzwierciedlić warunki panujące w trakcie ewentualnego konfliktu.

Podczas ćwiczeń polscy żołnierze wielokrotnie wykazywali się ponadprzeciętnym zaangażowaniem oraz wysokim poziomem wyszkolenia, co zostało podkreślone przez dowódcę grupy bojowej w trakcie odprawy podsumowującej ćwiczenia. Zadania wykonywane podczas „Steele Quench” oraz „Crystal Arrow” pozytywnie zweryfikowały umiejętność współdziałania naszych czołgistów z żołnierzami wojsk sojuszniczych w ramach struktur eFP Battle Group Łotwa.

Tekst: ppor. Mateusz Jabłoński
Zdjęcia: st. chor. szt. Krzysztof Surowiec