None

Pierwsza edycja biegu „Tropem Wilczym” w Libanie

3 zdjęć w galerii
W dniu 1 marca 2020 r. o godz 14.00 w bazie UNP 2-45 Camp Shamrock ponad 180 żołnierzy z Irlandii, Polski, Malty i Węgier wchodzących w skład IRISHPOLBATT wzięło udział w VIII  edycji w biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych.
VIII edycja biegu „Tropem Wilczym” po raz pierwszy zorganizowana została w ramach I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w UNIFIL (ang. United Nations Interim Force in Lebanon - Tymczasowe Siły Zbrojne ONZ w Libanie). W bazie UN 2-45 Camp Shamrock ponad 180 żołnierzy z Polski wraz z żołnierzami Republiki Irlandii,  Malty i Węgier pokonało dystans 1963 metrów w celu upamiętnienia „Żołnierzy Wyklętych”, inaugurując tym samym I edycję biegu na ziemi libańskiej.

Sam bieg poprzedony został informacjiami nt samej ideii biegu oraz notką biograficzną o ostatnim żołnierzu wyklętym - Józefie  Franczaku „Lalku”.

Idea biegu bardzo spodobała się wszystkim uczestnikom. Mamy nadzieję, że zapoczątkuje to nową tradycję dla kolejnych zmian PKW UNIFIL i za rok liczba startujących będzie o wiele większa.
 
***
 
W 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.  Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”– będących ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”.
 
Janusz Kurtyka: „Niezłomni do końca”
Prezes IPN Janusz Kurtyka o żołnierzach wiernych Rzeczypospolitej, wyklętych w PRL. ipn.gov.pl.
 
zdjęcia: mjr Suchecki, oficer prasowy PKW UNIFIL