None

Pamięci Żołnierzy Wyklętych

10 zdjęć w galerii
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony 1 marca, jest hołdem dla tych, którzy swoją niezłomną postawą patriotyczną pozostawili nam przykład bohaterstwa i męstwa.
W poniedziałek 2 marca br. kadra i pracownicy RON Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz żołnierze z jednostek bezpośrednio podległych zebrali się na uroczystym apelu, aby uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości płk. Krzysztofa Nolberta, generałowi broni Tomaszowi Piotrowskiemu Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Po odegraniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, odczytano list Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka do uczestników obchodów z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”:
 
„Pamięć o bohaterach jest tym, co buduje tożsamość narodową i wzmacnia patriotyczne postawy społeczeństwa.
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oddajemy należną cześć tym, którzy nie godząc się na kolejne zniewolenie naszej Ojczyzny, z determinacją i oddaniem walczyli o wolną Polskę.
Walka Żołnierzy Wyklętych nie miała szans na powodzenie. Jednakże Ich poświęcenie, mimo wieloletnich wysiłków komunistycznego reżimu, który starał się wymazać Ich z kart historii i uczynić pospolitymi zbrodniarzami, nie zostało zapomniane.
Naród Polski zawsze pamiętał, pamięta i będzie pamiętać o swoich bohaterach.
Żołnierze Wyklęci, stawiając zbrojny opór komunistycznej rzeczywistości, stali się kontynuatorami dzieła tych bohaterskich Polaków, którzy sto lat temu odparli bolszewicką nawałę, odnosząc w Bitwie Warszawskiej 1920 roku polskie zwycięstwo dla Wolności Europy.
Wspominając dziś, w niepodległej Polsce, tragiczne losy Żołnierzy Wyklętych, uczcijmy Ich niezwykłą postawę. Pozostawili następnym pokoleniom Polaków wyjątkową schedę — niezłomnej wierności idei wolnej Ojczyzny.”
 
Następnie głos zabrał generał broni Tomasz Piotrowski. Dowódca Operacyjny, w swoim wystąpieniu szczególnie podkreślił naszą obywatelską powinność: – „Jesteśmy zobowiązani, aby zawsze pamiętać o tych, którzy pod sztandarami Rzeczypospolitej Polskiej niezłomnie walczyli o niepodległość naszej Ojczyzny”.

Uroczysty apel był także okazją do złożenia podziękowań i gratulacji gen. broni Tomaszowi Piotrowskiemu Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, w związku z otrzymaniem awansu na stopień generała broni. Dowódca Operacyjny otrzymał akt mianowania z rąk Prezydenta RP podczas centralnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w niedzielę 1 marca br. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 
 
Uroczystość w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. B. Kwiatkowskiego zakończono odegraniem „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”.

Tekst: Beata Cichosz
Zdjęcia: st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek, st. sierż. Patryk Cieliński