Podsumowanie rocznej działalności ARCC

7 zdjęć w galerii
W środę, 26 lutego 2020 roku, na terenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odbyło się podsumowanie działalności Cywilno – Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) w 2019 roku.
Spotkanie otworzył Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Pan Janusz Janiszewski, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim zgromadzonym za wzorową współpracę w zakresie funkcjonowania Ośrodka ARCC oraz podkreślił dalszą konieczność budowania jego zdolności. Jego słowa uzupełnił przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, Zastępca Dyrektora Departamentu Lotnictwa, Pan Łukasz Chaberski, wskazując kluczową rolę Ośrodka ARCC w ramach służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR). Przedstawiciel Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) Szef Szefostwa Obrony Powietrznej – Szef Obrony Powietrznej płk Jacek Gajda, wskazał konieczność dalszego budowania zdolności systemu ratownictwa lotniczego zarówno z wykorzystaniem potencjału Sił Zbrojnych RP oraz układu pozamilitarnego. W swojej wypowiedzi podkreślił, również konieczność podjęcia działań w zakresie pełnej integracji wszystkich systemów  ratowniczych w naszym kraju.

Za ponadprzeciętne zaangażowanie i wkład pracy w rozwój PAŻP oraz wzorową współpracę na rzecz Ośrodka ARCC Prezes PAŻP wyróżnił Listami Gratulacyjnymi i drobnymi upominkami nw. pracowników Resortu Obrony Narodowej z DO RSZ:
- Pana Tadeusza Wołejszo,
- Pana Dariusza Zabłockiego,
- Pana Zdzisława Żarłaka.

Ośrodek ARCC w 2019 roku koordynował działania w ramach 17 akcji poszukiwawczo – ratowniczych z użyciem lotniczych środków służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR), jak również sił wspierających z Wojsk Obrony Terytorialnej. Brał udział w realizacji 122 akcji ratowniczych, z udziałem sił i środków pochodzących z innych służb i instytucji. Ponadto, w 2019 r. skoordynowano działania lotniczych środków ASAR w ramach jednej akcji mającej na celu ratowanie zdrowia i życia ludzkiego w czasie wypadków nie lotniczych. W okresie sprawozdawczym Ośrodek ARCC skoordynował przeprowadzenie 1585 testów nadajników niebezpieczeństwa oraz odebrał 162 depesze z systemu COSPAS-SARSAT.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich służb, instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań poszukiwania i ratownictwa lotniczego, w tym: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w tym Grupy Karkonoskiej, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON, Wojskowego Instytutu Medycznego, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wraz z podległymi jednostkami oraz personel Cywilno – Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) wraz szefami podległych wojskowych podośrodków z Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego i Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego.
 
***
 
Cywilno - Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego, zwany Ośrodkiem ARCC, funkcjonuje od 26 stycznia 2018 roku. Składa się z Ośrodka Koordynacji (RCC) usytuowanego na terenie PAŻP, oraz dwóch wojskowych Podośrodków w Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwie Komponentu Powietrznego (COP-DKP) i Centrum Operacji Morskich - Dowództwie Komponentu Morskiego (COM-DKM).
 
Tekst: płk Marcin Szafraniec
Zdjęcia: mjr Adriana Wołyńska