None

PKW Afganistan – wideo połączenia

5 zdjęć w galerii
W dniach 28 stycznia oraz 5 lutego br. żołnierze XI zmiany PKW Afganistan RSM uczestniczyli w wideo połączeniach, zorganizowanych przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.
Żołnierze, podczas połączenia internetowego mieli okazję wziąć udział w spotkaniach w miejscowościach Raciąż i Wołomin. W obydwu przypadkach zgromadziły one liczne grono uczestników, a udział w nich wzięli uczniowie szkół średnich, harcerze, studenci oraz weterani i mieszkańcy powyższych miejscowości. Żołnierze kontyngentu, aktualnie wykonujący zadania mandatowe, bardzo chętnie odpowiadali na pytania widowni dotyczące m.in. udziału polskich żołnierzy w misji w Afganistanie, o codziennych obowiązkach, wrażeniach, możliwościach komunikowania się z bliskimi w kraju czy sposobach spędzania czasu wolnego.

Spotkania zorganizowane przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz możliwość rozmowy poprzez wideo połączenie z polskimi żołnierzami było znakomitą okazją do upowszechnienia wśród uczestników znaczenia udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa.

Tekst: mjr Kamil Szynkowski
Zdjęcia: st. chor. szt. Wojciech Pająk, Pan Mariusz Sybiliski