None

Zajęcia taktyczne w PKW KFOR

10 zdjęć w galerii
W dniach 29-31 stycznia żołnierze XLI zmiany PKW KFOR brali udział w zintegrowanych zajęciach taktycznych.
Zajęcia mają na celu koordynację działań sił pokojowych w ramach NATO na terenie republiki Kosowa. Żołnierze polscy wykonują zadania zamiennie z przedstawicielami innych kontyngentów.

Wysoki poziom prezentowany przez polskich żołnierzy jest efektem przygotowań w kraju oraz treningów realizowanych w rejonie misji. Dbałość o wysoką dyscyplinę szkoleniową jest wynikiem prawidłowego szkolenia i dowodzenia na każdym szczeblu.

Tekst/zdjęcia: st. chor. szt. Zdzisław Bartniak