None

Minister Spraw Zagranicznych z wizytą w PKW Orlik 9

3 zdjęć w galerii
W niedzielę 2 lutego br. Minister Spraw Zagranicznych odwiedził żołnierzy stacjonujących w PKW Orlik 9.
Po powitaniu delegacji przez Dowódcę Sił Powietrznych Estonii płk. Rauno Sirk oraz Dowódcę PKW Orlik 9 ppłk. Krzysztofa Dudę, minister zwiedził Bazę Lotniczą Amari. Zapoznał się z warunkami pełnienia misji Baltic Air Policing przez żołnierzy pełniących dyżur bojowy oraz sprzętem, którym dysponuje PKW Orlik 9, w tym samoloty F-16.

Dowódca PKW wyraził podziękowanie ministrowi za wizytę i wręczył pamiątkowy ryngraf.

Na zakończenie wizyty minister uczestniczył wraz z żołnierzami w polowej mszy świętej zorganizowanej po raz pierwszy w Bazie Lotniczej Amari koncelebrowanej przez kapelana z PKW Łotwa oraz księdza z parafii rzymskokatolickiej w Tallinie.

Na zaproszenie Dowódcy PKW Orlik 9 w wizycie Ministra Spraw Zagranicznych wziął udział również Dowódca IX zmiany PKW Łotwa mjr Krzysztof Budzisz wraz z delegacją żołnierzy.

Tekst/zdjęcia: Tomasz Antkowiak