Szkolenie plutonów ochrony

8 zdjęć w galerii
W ramach realizacji zadania NATO MISSION IRAQ żołnierze plutonu ochrony biorą na siebie pełną odpowiedzialność za konwojowane osoby w różnych sytuacjach taktycznych.
W dniu 30. stycznia 2020 roku żołnierze z plutonu ochrony PKW Irak razem z żołnierzami armii Kanady przeprowadzili zajęcia taktyczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa konwojowanych VIP-ów.

Instruktaż, rozpoznanie trasy przejazdu, alternatywne drogi ewakuacji, zabezpieczenie medyczne oraz prowadzenie korespondencji radiowej to tylko niektóre elementy, które zostały przećwiczone na dzisiejszych zajęciach zrealizowanych wspólnie z żołnierzami armii kanadyjskiej.

”Efektem finalnym przeprowadzonych zajęć jest potwierdzenie naszej gotowości „ochroniarskiej” jak i umiejętność współpracy z sojusznikami w ramach  NATO MISSION IRAQ” – powiedział dowódca zespołu zadaniowego.

Tekst i foto kpt. Piotr Spólny