None

Afganistan – przekazanie pomocy humanitarnej

11 zdjęć w galerii
24 stycznia br. Dowódca XI zmiany PKW Afganistan RSM płk pil. Waldemar Gołębiowski przekazał wraz z żołnierzami kontyngentu przedstawicielowi Fundacji Panah Charity pomoc humanitarną, którą zorganizowała Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” z Poznania.
Organizacja ta zajmuje się między innymi niesieniem pomocy dla tych rodzin, które są pozbawione jakiegokolwiek wsparcia. Pomoc fundacji jest częścią długoterminowych wysiłków,  mających na celu sprostać poważnym i trwałym potrzebom socjalnym ludności w Afganistanie. Fundacja już po raz dwudziesty czwarty zorganizowała transport pomocy humanitarnej przeznaczony dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Afganistanu, którzy w wyniku trwającego konfliktu  zmuszeni byli opuścić swoje domy i zamieszkać w specjalnych ośrodkach dla potrzebujących w stolicy kraju Kabulu.

Żołnierze XI zmiany PKW Afganistan RSM z wielką ochotą zaangażowali się w realizację przekazania pomocy humanitarnej. Sprawne i bezpieczne przekazanie pomocy było możliwe dzięki zaangażowaniu Narodowej Komórki Kontrwywiadu oraz żołnierzy Dowództwa PKW Afganistan RSM i 2 plutonu ochrony, który zapewnił ochronę przekazania środków pomocowych. W akcję zaangażowali się również żołnierze amerykańscy z BEST-24, wykonujący na co dzień  zadania mandatowe wspólnie z polskimi żołnierzami.
 
Tekst: mjr Kamil Szynkowski
Zdjęcia: st. chor. szt. Wojciech Pająk