None

PKW Afganistan – neutralizacja składu ładunków wybuchowych

W dniu 18 stycznia 2020 r. na terenie prowincji KANDAHAR w Islamskiej Republice Afganistanu dokonano neutralizacji składu ładunków wybuchowych.
Operację przeprowadzono z powietrza z użyciem UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle) MQ-9 Reaper. Celem uderzenia była neutralizacja składu improwizowanych ładunków wybuchowych (IED). Działania realizowano na podstawie informacji uzyskanych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. W wyniku operacji zniszczono skład IED w ilości kilkudziesięciu min pułapek oraz materiałów służących do ich produkcji.

Z posiadanych informacji wynika, że materiały wybuchowe mogły zostać użyte do ataków na afgańskie i koalicyjne siły. Operację udało się przeprowadzić dzięki zaangażowaniu i determinacji żołnierzy XI zmiany PKW Afganistan RSM,  realizujących zadania mandatowe na terenie prowincji KANDAHAR. Zmienne warunki pogodowe uniemożliwiały przeprowadzenie operacji lądowej. Strona amerykańska oceniła operację jako mającą znaczący wpływ na poprawę sytuacji bezpieczeństwa w regionie.

 
 Tekst i zdjęcia : Narodowa Komórka Kontrwywiadu