None

Pożegnanie zastępcy

12 zdjęć w galerii
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) im. Generała Bronisława Kwiatkowskiego, w obecności bardzo licznie przybyłych, znamienitych gości, żołnierzy i pracowników, uroczyście pożegnało dotychczasowego Zastępcę Dowódcy Operacyjnego RSZ gen.dyw.dr.inż.pil. Tadeusza Mikutela, który objął obowiązki I Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Żegnając swojego zastępcę Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen.dyw. Tomasz Piotrowski, powiedział: - Spotykamy się dzisiaj w jakże ważnym dla Dowództwa Operacyjnego RSZ, ale też dla Sztabu Generalnego WP, dniu i momencie. Dziś żegnamy człowieka, który niewątpliwie zapisał się złotymi zgłoskami w historii DORSZ. Panie Generale, o Pana wielkości świadczy ogromna ilość osób, która postanowiła Pana dziś pożegnać. Żegnamy człowieka o całkowicie unikatowym charakterze i niespotykanym w skali Sił Zbrojnych wykształceniu. 
 
Po przedstawieniu przebiegu służby gen.dyw.dr.inż.pil. Tadeusza Mikutela Dowódca Operacyjny RSZ zwrócił się do żegnanego słowami: - Szczególnie ciężko nam żegnać się z takim oficerem, ale wierzymy, że zmiana ta jest z pożytkiem dla Pana Generała, ale także dla całych Sił Zbrojnych. Dziękujemy, że zawsze służył Pan nie tylko radą i pomocą, ale także przyjaznym, dobrym słowem.
 
Gen.dyw.dr inż.pil. Tadeusz Mikutel, w pożegnalnym przemówieniu, powiedział do zgromadzonych: -  Dziękuję za dzisiejszą Państwa tu obecność. Te ponad cztery lata które spędziłem w Dowództwie Operacyjnym są dla mnie szczególnie ważne. Atmosfera która emanuje z personelu tu pracującego, przez te wszystkie lata, dawała mi radość i dumę, że mogłem być częścią tej dobrze naoliwionej maszyny. W każdym miejscu pracy zostawia się kawałek serca. Ja, tu w DORSZ, zostawiłem sporą jego część. Cieszę się jednak, że będąc już na nowym stanowisku w SG WP, pewne rzeczy, zainicjowane przez Waszą ciężką pracę, będę mógł kontynuować. – i dodał: - Wiele dni i nocy spędziliśmy na twórczych dyskusjach, na ćwiczeniach, a postawione zadania zawsze udawało nam się wykonać. Te wszystkie lata, te przepracowane godziny, te dyskusje dają mi pewność, że Wasz wkład i zaangażowanie stanowi wspaniałe oręże. 
 
Całe Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) im. Generała Bronisława Kwiatkowskiego, na czele z Dowódcą Operacyjnym RSZ gen. dyw. Tomaszem Piotrowskim trzyma kciuki za gen.dyw.dr.inż.pil. Tadeusza Mikutela i życzy powodzenia!

***

Generał dywizji dr inż. pil. Tadeusz Mikutel

Urodził się 17.01.1963 r. w Kędzierzynie-Koźlu. Dyplomowany oficer Sił Powietrznych, doktor w dziedzinie nauk technicznych. Tworzył i dowodził pierwszą w kraju eskadrą lotnictwa taktycznego spełniającą standardy Sił Powietrznych NATO (7. eskadra lotnictwa taktycznego w Powidzu). W latach 2008-2011 wdrażał w Siłach Powietrznych program eksploatacji samolotów transportowych C-130E Hercules. W okresie dotychczasowej, 35-letniej zawodowej służby wojskowej, dzięki nabytym umiejętnościom, doświadczeniu oraz zdobytej wiedzy ogólnej i wojskowej, zajmował szereg odpowiedzialnych stanowisk związanych z kierowaniem i dowodzeniem jednostkami oraz związkami taktycznymi Sił Powietrznych. Pilot klasy mistrzowskiej oraz instruktor wykonujący loty na samolotach Su-22.

Wykształcenie:

Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza w Dęblinie (1985). Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza w Dęblinie, kurs dowódców kluczy i szefów służb eskadr lotniczych (1989). Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, wyższe studia dowódczo–sztabowe na Wydziale Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, tytuł oficera dyplomowanego (1992–1994). Canadian School of Aerospace Studies (Winnipeg, Kanada), kurs sztabowy oficerów Sił Powietrznych (Royal Canadian Air Force Staff Course Course - 1996). Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, kurs podyplomowy dowódców oddziałów (1997). Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, kurs podyplomowy integracji z NATO (2002). US Air University, Air War College, Maxwell AFB (Alabama, USA) - studia podyplomowe polityki obronnej, tytuł magistra studiów strategicznych (2008). Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, stopień naukowy doktora w Dziedzinie Nauk Technicznych, Transport (2015).

Przebieg zawodowej służby wojskowej w kraju:

Pilot w 45. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Babimoście (1985-1987). Starszy pilot w 6. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Pile (1987-1989). Dowódca klucza lotniczego w 6. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Pile (1989-1990). Szef rozpoznania powietrznego eskadry w 6. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Pile (1990-1991). Zastępca dowódcy eskadry  w 6. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Pile (1992). Student w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (1992-1994). Nawigator-programista w 6. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Pile (1994). Dowódca eskadry w 6. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Pile (1995-1997). Zastępca dowódcy pułku w 7. pułku lotnictwa bombowo-rozpoznawczego w Powidzu (1997-1999). Dowódca jednostki - 7. eskadry lotnictwa taktycznego w Powidzu (2000-2001). Zastępca Szefa Oddziału Wojsk Lotniczych – szef Wydziału Operacyjnego w 3. Korpusie Obrony Powietrznej we Wrocławiu (2001-2002). Starszy specjalista ds. Sił Powietrznych w Polskim Narodowym Przedstawicielstwie Wojskowym przy SHAPE w Mons, Belgia (2002-2005). Dowódca 33. Bazy lotnictwa transportowego w Powidzu (2005-2007). Student w Air War College, Maxwell AFB, USA (2007-2008). Dowódca 3. Brygady Lotnictwa Transportowego w Powidzu (2008-2009). Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu (2010-2011). Dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie (2011-2015). Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie (2015-2017). Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (2017 – 2020).