None

Pluton inżynieryjny VII Zmiany PKW Irak

4 zdjęć w galerii
Saperzy z VII zmiany PKW Irak każdy dzień pobytu na misji traktują jak kolejne służbowe wyzwanie.
Zadania realizowane przez pluton saperów w bazie Al. Asad są różnorakie. Od prostych, zdawało by się banalnych napraw sprzętu, do zadań bardzo złożonych, takich jak planowanie rozmieszczenia zbiorników retencyjnych, ich wykonanie czy też rozbudowa urządzeń obronnych bazy.

Są pewnym ogniwem koalicyjnym, który każdego dnia z wielką determinacją realizuje postawione przed nimi zadania. Cenieni przez koalicjantów za żołnierską rzetelność, dbałość o szczegóły oraz wykazywaną inicjatywę. Każdy dzień potwierdza ich przydatność na teatrze.

”Żołnierze plutonu są ze sobą bardzo zgrani, na pewno ułatwia to fakt iż służą w jednej jednostce wojskowej w kraju. Dowodzenie nimi w warunkach misji irackiej jest cennym doświadczeniem dla mnie jako ich dowódcy na teatrze” – dowódca plutonu saperów.

Foto i tekst: kpt. Piotr Spólny