Akcja Paczka dla Rodaka

6 zdjęć w galerii
W tradycję PKW Łotwa wpisała się już akcja prowadzona przez żołnierzy polegająca na organizowaniu i przekazywaniu paczek świątecznych najbardziej potrzebującym rodakom.
Grupa żołnierzy VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Łotewskiej wraz z dowódcą mjr. Krzysztofem Budziszem,    kierownik Wydziału Konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie Małgorzatą Hajduk- Gromek oraz prezesem oddziału Związku Polaków na Łotwie Ryszardem Stankiewiczem do 18.01.2020 r.  zaangażowana była w przekazywanie paczek swoim rodakom na Łotwie.
Żołnierze przejęli od Fundacji Polskich Wartości około dwustu paczek m.in. z produktami żywnościowymi, środkami higieny osobistej, chemią gospodarczą, odzieżą, sprzętem sportowym i materiałami szkolnymi, które zobowiązali się przekazać na ręce łotewskich Polaków.
Wraz z paczkami przekazane zostały kartki z życzeniami świątecznymi i noworocznymi wykonanymi przez dzieci ze szkół i przedszkoli w Polsce oraz  płyty z Koncertem Niepodległości, który odbył się we wrześniu 2019 roku.
Nasza delegacja odwiedziła Polaków mieszkających w centralnej i zachodniej Łotwie w miejscowościach: Tukumus, Venispils i Liepaji. Odwiedzono również położoną we wschodniej części kraju Łatgalię z miastami: Vilani, Rezekne, Malta, Dyneburg , Jekabpils i Ikskile. W każdym domu i instytucji nasi żołnierze byli bardzo serdecznie i ze wzruszeniem witani przez swoich rodaków. Wspólne spotkania okazały się idealną okazją do wspomnień i przekazania wielu ciekawych historii, dostarczając tym samym wielu  wzruszeń, refleksji i pozytywnych emocji dla obu stron.
 
 
Tekst: st. chor. szt. Krzysztof Surowiec
Foto: st. chor. szt. Krzysztof Surowiec