Tydzień charytatywny w Libanie

3 zdjęć w galerii
Od 13 do 19 stycznia 2020 r. na terenie Libanu został zorganizowany tydzień charytatywny.
Żołnierze CIMIC z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych przekazali ubrania oraz jedzenie najbardziej potrzebującym mieszkańcom rejonu odpowiedzialności IRISHPOLBATT. Odwiedzili także kilka szkół przekazując dzieciom sportowe ubrania. Jednym z zadań jakie realizują żołnierze współpracy cywilno-wojskowej jest wspieranie lokalnej społeczności. Poprzez nawiązane kontakty z organizacjami pozarządowymi i pozyskanie od nich pomocy, żołnierze są w stanie wesprzeć najbardziej potrzebujących mieszkańców Libanu.

„W okresie zimowym często brakuje ciepłych ubrań, czy koców. Niektórzy potrzebują także żywności, ponieważ kryzys ekonomiczny bardzo negatywnie wpłynął na najuboższych mieszkańców. Jako żołnierze CIMIC pełnimy funkcję łącznikową między organizacjami rządowymi i pozarządowymi a lokalną społecznością.” – mówi dowódca Engagement Team.
 
Tekst: kpt. Katarzyna Rzadkowska
Zdjęcia: por. Jakub Zymiera