None

Zakończenie dyżuru Dowództwa Operacji Unii Europejskiej

9 zdjęć w galerii
W dniu 8 stycznia 2020 r. w Centrum Operacji Lądowych - Dowództwie Komponentu Lądowego w Krakowie (COLąd-DKL), odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia dyżuru Dowództwa Operacji Unii Europejskiej (EU OHQ BG V4) FHQ i Grupy Bojowej UE.
Obsada Dowództwa Operacji Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej (OHQ BG V4 2019/II) została stworzona na bazie COLąd-DKL, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. B. Kwiatkowskiego i Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Międzynarodowa struktura była uzupełniana przez Węgry, Czechy i Słowację. Trzon Grupy Bojowej UE stanowiła 6. Brygada Powietrznodesantowa. Polska była państwem ramowym, a obsadę operacyjną uzupełniali żołnierze z państw Grupy Wyszehradzkiej i Chorwacji.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku, stworzone na bazie krakowskiego Centrum OHQ BG V4 2019/II utrzymywało gotowość do kierowania operacjami militarnymi Unii Europejskiej.
 
***
 
Zgodnie z koncepcją Grupy Bojowe Unii Europejskiej są przewidziane do udziału w misjach humanitarnych i prewencyjnych oraz stabilizacyjnych. W przypadku podjęcia decyzji o interwencji Grupa musi osiągnąć gotowość do działania w ciągu maksymalnie dziesięciu dni. Żołnierze GB UE mogą zostać przeniesieni w rejon kryzysu na odległość nawet sześciu tysięcy kilometrów od Brukseli. Grupa Bojowa powinna być zdolna do samodzielnego działania przez 30 dni z możliwością przedłużenia tego terminu do 120 dni.

Tekst i zdjęcia: COląd-DKL