None

Grudzień w PKW Łotwa

15 zdjęć w galerii
W okresie międzyświątecznym żołnierze PKW Łotwa odwiedzili rodaków na Łotwie oraz miejsca poświęcone pamięci polskich żołnierzy.
Czternastego grudnia żołnierze PKW w ramach akcji Paczka dla Rodaka odebrali od Fundacji Polskich Wartości paczki (ok. 300 paczek żywnościowych, sprzęt sportowy, materiały szkolne, środki chemii gospodarstwa domowego, buty i odzież, środki higieny osobistej) dla najbiedniejszych Polaków zamieszkałych na Łotwie. Tego samego dnia wraz z TVP Polonia, fundacją Polskich Wartości i Ambasadą RP w Rydze, odwiedziliśmy w okolicy miejscowości Bauska pierwszych rodaków. Rozdanie reszty paczek planowane jest na styczeń 2020 roku.

Dwudziestego grudnia w przeddzień Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach poza Granicami Państwa żołnierze PKW uporządkowali mogiły polskich żołnierzy poległych na Łotwie w Dyneburgu oraz zapalili na nich znicze. Odbyła się również uroczysta zbiórka całego stanu osobowego kontyngentu, na której przypomniano i uczczono minutą ciszy wszystkich poległych i zmarłych żołnierzy na misjach poza granicami kraju. W Dyneburgu na Słobudce, przy ul. Satiksmes istniał cmentarz żołnierzy polskich poległych w walkach o wyzwolenie Łotwy. Pogrzebano tu 237 poległych, a w 1928 r. wzniesiono im pomnik. Groby żołnierzy WP znajdują się jeszcze na dwóch cmentarzach przy ul. 18 Novembra, gdzie na cmentarzu katolickim pogrzebano ok. 23 żołnierzy, na cmentarzu luterańskim znajduje się od 10 do 30 mogił polskich żołnierzy.

Zgodnie z polskim zwyczajem dwudziestego czwartego grudnia polscy żołnierze zasiedli do tradycyjnej Wigilii Bożego Narodzenia. Na przygotowanej przez żołnierzy Narodowego Elementu Wsparcia (NEW) uroczystości, gościli pracownicy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej oraz reprezentanci poszczególnych krajów służących w ramach eFP na ŁOTWIE. Zgodnie z tradycją święta o północy rozpoczęły się Pasterką odprawioną w kaplicy na terenie bazy.

Nowy rok żołnierze rozpoczęli uroczystym spotkaniem, podczas którego Dowódca PKW na Łotwie złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkiego najlepszego w Nowy Roku, dużo zdrowia i miłości, spełnienia marzeń i nieograniczonej wiary we własne możliwości.

Tekst: kpt. Bartosz Duński
Foto: st. chor. szt. Krzysztof Surowiec