None

Obchody setnej rocznicy operacji „Zima”

12 zdjęć w galerii
Obchody 100. rocznicy kampanii Łatgalskiej na Łotwie zorganizowane zostały w dniu 3 stycznia br., w miejscach, w których pochowano poległych żołnierzy biorących udział w wyzwoleniu Łotwy.
W uroczystościach wzięli udział m.in. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund T. Andrzejczak, Dowódca Narodowych Sił Zbrojnych Republiki Łotewskiej gen. broni Leonids Kalnins, Ambasador RP w Rydze dr Monika Michaliszyn, wicepremier parlamentu Łotewskiego Janis Bordans.

Pod krzyżem na Słobódce, w uroczystości z udziałem kompanii honorowej Polskiego Kontyngentu Wojskowego, odczytano Apel Pamięci oraz złożono kwiaty. Następnie pod urzędem miasta Daugavpils odbyło się oficjalne odsłonięcie odrestaurowanej tablicy pamiątkowej ku czci poległych w operacji „Zima”.

Ostatnim elementem obchodów była msza święta w Krasławiu oraz odsłonięcie pomnika ku czci pochowanych tam żołnierzy walczących o wyzwolenie Łotwy.
 
***
 
W dniu 3 stycznia 1920 r. wojska polskie i łotewskie, pod dowództwem gen. E. Rydza-Śmigłego oraz Sztabu Głównego Armii Łotewskiej, stanęły do walki z najeźdźcą, rozpoczynając akcję bojową o kryptonimie „Zima”, znaną także pod nazwą Kampania Łatgalska. Już w pierwszym dniu działań Wojska Polskie wyzwoliły Dyneburg. Wieczorem do miasta wkroczyły również oddziały Armii Łotewskiej. W dniu 9 stycznia siły Armii Łotewskiej zaczęły ofensywę w Łatgalii Północnej.

Ofensywa połączonych sił polskich i łotewskich doprowadziła do wyzwolenia całej Łatgalii. W ciągu dwóch miesięcy wojska bolszewickie zostały wypchnięte poza granice etnograficzne Łotwy, co pozwoliło na zachowanie niepodległości państwa łotewskiego oraz zjednoczenie jego ziem.
Łącznie, w Kampanii Łatgalskiej 1919-1920 zginęło ponad 500 polskich żołnierzy, z czego 237 zostało pochowanych w Dyneburgu, na cmentarzu na Słobódce.

W miejscu, gdzie obecnie wznosi się betonowy krzyż, w okresie międzywojennym był polski cmentarz wojskowy, uroczyście otwarty w 1926 roku przez najwyższe władze Republiki Łotewskiej.

W Krasławiu spoczywa 87 żołnierzy Wojska Polskiego zmarłych w wyniku chorób, ran i odmrożeń. Służyli głównie w pułkach 3 Dywizji Piechoty. Walki w Łatgalii toczyły się w bardzo ciężkich warunkach pogodowych – zima 1919-1920 była mroźna i śnieżna.
 
Tekst: kpt. Bartosz Duński
Zdjęcia: st. chor. szt. Krzysztof Surowiec