None

Zmiana Zespołu Lotniczego w PKW Irak

8 zdjęć w galerii
W bazie Al Jaber odbyło się przekazanie obowiązków pomiędzy Dowódcami Zespołu Lotniczego PKW Irak.
Dowódcy zespołów złożyli płk Marcinowi Adamskiemu meldunki dotyczące o zakończeniu realizacji zadania oraz przyjmujący o gotowości do realizacji zadań misyjnych na teatrze.

Po odczytaniu rozkazu Szefa Sztabu Generalnego gen. Rajmunda T. Andrzejczaka w sprawie zakończenia misji przez aktualny zespół lotniczy nastąpiło odczytanie rozkazów o wyróżnieniach żołnierzy oraz nadaniu im pamiątkowych medali PKW Irak.

Dowódca PKW Irak płk Marcin Adamski podziękował zespołowi lotniczemu kończącemu zmianę za bezpieczne wykonanie zadania oraz życzył szczęśliwego powrotu do kraju, natomiast przybyłemu zespołowi życzył samych sukcesów na teatrze.

Tekst i foto: kpt. Piotr Spólny